Afstandsonderwijs Kennedyschool goed vormgegeven
26 Nov, 10:28
foto
Spelende pupillen van de Kennedyschool. De school promoot vroege stimulering van dove en slechthorende kinderen.


Renate Wartes-Venloo, directeur van de Kennedyschool, kijkt niet ontevreden terug naar het afgelopen schooljaar. De leerkrachten hebben samen met de ouders het afstandsonderwijs goed vormgegeven. De stimulatiegroep voor dove en slechthorende kinderen is het nieuwe schooljaar samen met alle scholen intussen ook gestart.

Wartes-Venloo zegt onder de indruk te zijn van de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben. Ouders hebben leuke filmpjes over de vorderingen van hun kind gedeeld. De specifieke aandacht die ouders en kind voor elkaar hadden, deed de kinderen bloeien. Het enthousiasme is duidelijk te merken aan de groep.

Sinds 1946 verzorgt Kennedystichting onderwijs voor dove- en slechthorende kinderen. Het is de stichting opgevallen dat er sprake is van gebrekkige signalering van slechthorendheid, waardoor er een late instroom is van leerlingen (5-9 jaar). Hierdoor wordt laat gestart met de stimulatie van deze doelgroep, met gevolgen voor de schoolloopbaan. Sommige kinderen bereiken de school niet en blijven verstoken van onderwijs. De school pleit er dan ook voor dat de kinderen zo vroeg mogelijk op school beginnen.

Voor de vroege stimulatie heeft de Kennedy samen met haar partners Saga Interproject Suriname en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) een stimulatiegroep opgezet voor de leeftijd 3-5 jaar. Zo wordt de jonge doelgroep klaargestoomd voor de kleuterschool. Dit project is gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN).

In dit nieuwe schooljaar moet de implementatie van het project, dat door corona is verlaat, afgerond worden. Yvonne Karels-Helslijnen programma-manager van Saga Interproject, zegt dat de doelen reeds voor 80% zijn bereikt. “Wij zijn tevreden over het resultaat; het nieuwe curriculum staat er en wij kunnen duidelijk de effecten terugzien in de groei van de kinderen.”

Kennedyschool beschikt naast voldoende ruimte, ook over een groot internaat voor leerlingen uit de districten en het binnenland. De school roept de samenleving op, ouders van jonge dove en slechthorende kinderen te stimuleren deze aan te melden.
Advertenties