Santokhi: Waarborgen internationale vrede taak VN
24 Oct 2020, 02:45
foto
President Chan Santokhi (r) en vicepresident Ronny Brunswijk (m) wonen de Buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee ter herdenking van 75 jaar Verenigde Naties, bij.


President Chan Santokhi zei tijdens de buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée (DNA) dat de belangrijkste taken van de Verenigde Naties (VN) zijn het waarborgen van de internationale vrede en veiligheid en erop toezien dat militaire coups worden veroordeeld en de mensenrechten gerespecteerd. De vergadering is gisteren gehouden in het kader van de viering van het 75-jarig bestaan van de VN, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het thema van de 75ste herdenking van de VN is ‘De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben; herbevestiging van onze collectieve inzet voor multilateralistische-aanpak van Covid-19 door middel van effectieve multilaterale actie’. Dit onderschrijft volgens Santokhi, de importantie van multilateralisme.

Vooral door de wereldwijde gezondheids-, economische en financiële crisis die is veroorzaakt door de uitbraak van covid-19, wordt aangetoond dat de internationale gemeenschap het multilateralisme moet omarmen, als een effectieve manier om de strijd tegen toekomstige mondiale dreigingen te overwinnen, en te blijven zoeken naar effectieve middelen om kleine en kwetsbare landen te ondersteunen, zei Santokhi.

Santokhi vindt het belangrijk dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) verder worden uitgevoerd. Parlementen kunnen volgens Santokhi een actieve rol hierbij spelen, met name bij de uitvoering van doelstelling 16 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, welke speciaal is gewijd aan de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot justitie voor eenieder en het bouwen van effectieve, verantwoordingsplichtige instellingen op alle niveaus.
 
Santokhi gaf aan dat de buitenlandse politiek van zijn regering gericht is op het versterken van democratie, het naleven van mensen- en politieke rechten, het garanderen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en streven naar behoorlijk, rechtvaardig en transparant openbaar bestuur.

De afgelopen 75 jaar heeft de VN belangrijke hervormingen kunnen doorvoeren. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties, is het geopolitieke veld drastisch veranderd. Er zijn meer lidlanden bijgekomen, er zijn ook meer strategische blokvormingen en meer belangen. Er zijn ook diverse ideologieën, die ver uit elkaar liggen en zorgen voor ernstige conflicten waaronder gewapende conflicten. Gewapende conflicten, hebben een desastreus effect, op het sociaal en economisch leven, en het ontneemt de kans op een vredig en kansrijk bestaan, van velen, nu en in de toekomst, zei Santokhi in zijn toespraak.

Santokhi herinnerde eraan dat er slechts nog maar 10 jaar resten om de SDG’s te realiseren. De realisatie van de Agenda 2030 en de bijbehorende SDG’s, is onder druk komen te staan, door de Covid-19-pandemie. De regering heeft zich ondanks de gebrekkige financiële middelen gecommitteerd om het leefklimaat van de burgers te verbeteren, aldus Santokhi. “Dit vereist sterk en dienend politiek leiderschap, gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid.”
Advertenties