Agrariërs snakken naar investeringen
09 Oct, 08:29
foto
Innovatieve landbouwtechnieken, daar werkt Raveen Ramtahalsing van Spirits Gruntu hard aan.


"We zeggen altijd a man bor' a njan switi jongu. Maar weinig mensen vragen zich af wie deze producten allemaal produceren," zegt Soeresh Algoe, gewezen minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij heeft tijdens de Caribbean Week of Agriculture in 2014, 8 oktober uitgeroepen tot 'Dag der Agrariërs'. De ex-bewindsman stelt dat op deze dag de samenleving extra bewust gemaakt moet worden hoeveel geld, energie en tijd de agrariërs moeten opofferen om veilig voedsel voor de samenleving te produceren. 

Algoe geeft aan dat fruit nuttigen heel lekker en gezond is. "Als je één of twee sinaasappels moet plukken, is het gemakkelijk. Maar wanneer je 100 zakken moet plukken, sjouwen en brengen op de markt dan pas zie je wat het betekent om hard te werken." Hij geeft aan dat deze dag bedoeld was om de groep landbouwers, veehouders en vissers te bedanken voor het werk dat zij dagelijks verrichten. "Het doet dan pijn als je ziet hoeveel mensen dan voedsel verspillen, weggooien".

Ganeshkoemar Kandhai, voorzitter van landbouwcoöperatie Kwatta zegt dat het gaat om een bijzondere dag waarop teruggeblikt kan worden op hoe het gesteld is met de sector. Hij merkt op dat de doelgroep soms onder situaties werkt die absoluut niet motiverend zijn. "Als het nu regent of de zon schijnt, dag of nacht is, het werk moet doorgaan. De plantjes moeten worden verzorgd, de groenten moeten geoogst worden”.  

Kandhai geeft aan dat agrariërs ook te maken hebben met overmacht situaties zoals weersomstandigheden (extreme regen of droogte) waar zij weinig tegen kunnen doen. Ook door menselijke handelingen komt het voor dat de voedselverwerkers in problemen raken. De voorzitter noemt als voorbeeld dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid om de natte infrastructuur in orde te hebben opdat niemand overlast heeft. "Ook de landbouwers mogen dan geen overlast hebben. Als een regering alles op tijd kan onderhouden, dan is het prettiger voor de sector".

Raveen Ramtahalsing van Spirits Gruntu zegt dat het werk als agrariër altijd heel zwaar is geweest. "Je bent letterlijk fysiek ook de hele tijd bezig". Hij vertelt dat binnen zijn bedrijf snel veranderingen gemaakt moesten worden in verband met de huidige Covid-19-situatie. Dit was nodig om ook klanten tegemoet te komen om producten aan huis te leveren. De ondernemer merkt op dat naast Covid-19 ook de koersverhoging die impact heeft gehad op de landbouw-inputs, een rol speelt.  

"Ondanks deze dingen zie ik in mijn sector best veel groeipotentie. Omdat de mensen heel bewust gaan eten en ook gezonder." Ramtahalsing is hiervoor ook bewust bezig op social media. De landbouwer zegt dat hij mensen bewust beïnvloedt over het gebruik van groente. "Ik denk dat de mensen een mindshift moeten maken. Ze kunnen liever hun geld uitgeven aan gezond eten dan aan medicijnen." 


De agrariërs snakken naar investeringen om de groeipotentie van de sector ten volle te benutten.

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft het standbeeld van Jai Kisaan (hulde aan de landbouwer) op het terrein van de Landbouwmarkt Kwatta een mala gehangen als eer aan de agrariër. Volgens Sewdien moeten er investeringen worden gepleegd in technologie. "Op de traditionele manier ga je de sector niet kunnen ontwikkelen". De minister zegt dat er veel moet gaan in onderzoek, voorlichtingsprogramma’s en ook in trainingen en begeleiding van de boeren. Hij geeft aan dat ICT in de landbouw en het mechaniseren hiervan een belangrijk aspect is. "Dus je gaat meer richting van de eindproducten, dus verwerking komt erbij kijken".  

De agrarische sector moet volgens Sewdien aantrekkelijk worden gemaakt, vooral voor jongeren en vrouwen. Hierdoor kan er meer interesse zijn voor de productiesector dan nu het geval is in de ambtenarij.  

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September