Financiën: Verhoging AOV, AKB en andere uitkeringen
18 Sep, 17:41
foto
Minister Armand Achaibersing van Financiën kondigt enkele verhogingen aan per 1 november.


Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zojuist aangekondigd in De Nationale Assemblee dat de waardevermindering van de SRD onvermijdelijk is. De koers van SRD 7.52 voor de US-dollar is achterhaald. De subsidie aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal worden afgeschaft, zonder de minst draagkrachtigen te treffen. Overgegaan zal worden naar subsidie aan personen. De AOV wordt van SRD 525 verhoogd naar SRD 750. Kinderbijslag gaat van SRD 50 naar SRD 75 per maand. Ook andere uitkeringen worden aangepast. 

De financiële situatie laat veel te wensen over. Wat de monetaire situatie betreft, is nauwelijks drie weken import. De gang naar het Internationaal Monetair Fonds voor betalingsbalanssteun is onvermijdelijk. De minister heeft een heel gedetailleerd beeld gegeven aan De Nationale Assemblee wat de inkomsten zijn en de verplichtingen van de Staat. Er is een integraal pakket van maatregelen aangeboden aan president Chan Santokhi. Het gaat om een 200-pagina's tellend document, licht de president toe. Achaibersing heeft hieruit een deel eruit gelicht dat op zeer korte termijn zal worden uitgevoerd. 

Achaibersing deelde mee dat de unificatie van de wisselkoers niet veel impact zal hebben op basisgoederen. Op andere goederen zal de impact meer zijn. Daarom is besloten de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Besloten is ook de SRD 750 heffingskorting op de salarissen aan te houden totdat de BTW wordt ingevoerd. Het ligt in de bedoeling om dan de belastingschijven aan te passen. 
Advertenties