Chan Santokhi is de nieuwe president van Suriname
16 Jul 2020, 11:08
foto
Rond 11.00 uur was het zover. Na alle plichtplegingen kon het symbool van de Republiek Suriname formeel worden omhangen. President Desi Bouterse neemt na 10 jaar afscheid en Chan Santokhi treedt aan. (Foto: Ranu Abhelakh)


Uittredend president Desi Bouterse heeft zojuist de presidentiële sjerp omhangen voor zijn opvolger Chan Santokhi. De overdracht van de macht in het land heeft plaatsgevonden tijdens een buitengewone openbare vergadering op het Onafhankelijkheidsplein. In een totaal open sfeer, in openlucht, in de felle ochtendzon in aanwezigheid van de uitgaande regering, diplomatieke vertegenwoordigers, andere functionarissen en publiek, is Santokhi geïnaugureerd als de tiende president van Suriname.

In handen van Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft de nieuwe president van Suriname de volgende eed afgelegd: 
"Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot President van de Republiek Suriname (Vice-President) aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof), dat ik bij de vervulling van het Presidentieel (Vice-Presidentieel) ambt, de belangen van land en volk met al mijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen. Ik zweer (beloof), dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Republiek Suriname naar mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen en tot de instandhouding en de bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten en de omstandigheden te mijner beschikking stellen, gelijk een goed en getrouw President verschuldigd is. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)"


Nadat Santokhi zijn eed had afgelegd, spraken verschillende geestelijke leiders hun zegen uit over de nieuwe president. Uittredend president Bouterse verklaarde bereid te zijn het protocol van overdracht te tekenen, waarop hij dat ook deed. Santokhi aanvaardde het ambt van president van Suriname en tekende het daarbij behorende proclamatie. De laatste handtekening op de documenten was van scheidende minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Scheidend president Bouterse wenste de nieuwe president en vicepresident veel wijsheid en kracht toe bij het trekken van de kar. "Er is veel werk te doen."

In een totaal andere ambiance dan de gebruikelijke heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee de buitengewone vergadering geleid. Er was veel ruimte ingepland voor de verschillende culturele uitingen op deze voor Suriname bijzondere dag. Met inachtneming van de Covid-19-maatregelen is de organisatie er in geslaagd, een waardige platform voor deze plechtige gelegenheid neer te zetten.


Vicepresident Ronnie Brunswijk en president Chan Santokhi. 
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June