Waarom Jogi tegen ministerschap Sewdien op LVV is
16 Jul, 01:43
foto


Ondergetekenden zijn allen bewoners van het Ressort Jarikaba in het district Saramacca.
Dat Assembleelid Mahinder Jogi over tientallen percelen in Saramacca beschikt, behoeft geen betoog. Maar in het proces naar het stillen van zijn honger naar gronden, heeft hij ook percelen van anderen ingepikt. Ondergetekenden, kleine landbouwers, zijn allen slachtoffer hiervan geworden. Jogi heeft percelen van ons toegeëigend en deze doorverkocht. Op enkele van de percelen was zelfs een fundering aangelegd voor een woning.

Enkele maanden voor de verkiezingen van mei 2020 werd de heer Prahlad Sewdien tot campagnemanager van de VHP benoemd. Toen hij op de hoogte werd gesteld van de bovenstaande feiten, heeft hij er werk van gemaakt dat deze percelen weer terug werden gegeven aan de rechtmatige eigenaren. De druk op Jogi werd opgevoerd waardoor hij geen andere keus had, dan het teruggeven van de percelen.

Het heeft hem enorm veel pijn gedaan om 3 van de 5 percelen terug te kopen en deze over te dragen aan de rechtmatige eigenaren. Volgens Jogi heeft dat hem 40.000 euro’s gekost. Voor de overige 2 slachtoffers heeft hij niets gedaan. De heer Sewdien heeft o.a. uit zijn eigen zak de notariskosten en de overige 2 benadeelden vergoed, alleen om zijn politieke campagnevoering rustig te doen verlopen. 


De vijf die zeggen dat ze zijn benadeeld door Assembleelid Mahinder Jogi. V.l.n.r. K. Ramlal, D.Kowlessar, S. Somandas, R. Jagroep, W.Gauri

Op kantoor van de notaris, tijdens overdracht van de percelen, heeft Jogi verklaard dat hij deze schande niet zou pikken en tegenacties zou ondernemen. Vandaar de laaghartige aanvallen op de heer Sewdien. Van alle beschuldigingen richting Sewdien heeft hij niets kunnen bewijzen. Zelfs de pg heeft bij het antecedentenonderzoek geen enkele beschuldiging richting Sewdien kunnen ontdekken.

Voor ons is de heer Prahlad Sewdien een held en vinden wij dat de gekozen president het juiste besluit heeft genomen om hem tot minister van LVV te benoemen mede vanwege zijn kundigheid.

Saramacca, 15 juli 2020

Ondergetekende:
K. Ramlal
S. Somandas
D. Kowlesar
R. Jagroep
W. Gauri