Religie in De (nieuwe) Nationale Assemblee
03 Jul 2020, 04:48
foto
Tabel 1: Religieuze achtergrond van beëdigde DNA leden in vergelijking met de census 2012.


De nieuwe Nationale Assemblee is operationeel met een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. De beëdiging van de nieuwe leden op 29 juni liet ons de multi-religieuze samenleving zien. De meeste DNA leden hebben met ondersteuning van een geestelijke, trouw beloofd aan de Republiek Suriname en aan de grondwet. Het is een goed moment om na te gaan hoe representatief de nieuwe Assemblee in religieus opzicht is voor de bevolking. 

Godsdienst
De godsdienstige achtergrond kan je aflezen aan de geestelijke die de inzegening deed. Het onderscheid is daarbij gemaakt naar Christen, Hindoe, Moslim, en overig. Daarbij kunnen wij uiteraard niet in het hart kijken hoe diep het geloof zit, dus gaat het om een nominale indeling. Er waren 10 personen die geen geestelijke hadden meegenomen, van wie 5 alleen de eed hebben afgelegd (de leden Belfort, Edwards, Rusland, Tsang, en Wang) en 5 alleen de belofte hebben gedaan (de leden Remi Kanape, Lalbiharie, Moestadja, Parmessar, en Sadi). Dit betekent niet automatisch dat deze 10 personen geen religieuze achtergrond hebben. 

In feite zou je kunnen veronderstellen dat personen die een eed afleggen wel in God geloven, omdat in de eed immers de zin voorkomt: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Indien je niet in God gelooft, zou je veronderstellen dat zo iemand eerder zou kiezen voor de belofte “Dat verklaar en beloof ik”. Dat argument gaat echter niet helemaal op, omdat bij de beëdiging bleek dat de meeste Christenen en Moslims de belofte hebben afgelegd, terwijl Hindoes overwegend voor de eed hebben gekozen.

Van de DNA leden zijn 21 personen op christelijke wijze ingezegend, 11 volgens Hindoeritueel, 8 op moslimwijze en 1 op een kulturumanier, terwijl 10 personen alleen een eed of belofte hebben afgelegd. In feite zijn slechts 50 DNA leden beëdigd, maar ik tel alvast het 51e lid mee, dhr. Ashwin Adhin, van wie bekend is dat hij Hindoe is. Het lid Santokhi heeft zich zowel door een Hindoepriester als christenvoorganger laten beëdigen, maar ik tel hem voorlopig als Hindoe (de hindoepriester zegende hem immers als eerste in).

De Hindoes en Moslims zijn naar ratio goed vertegenwoordigd in de nieuwe Assemblee (tabel 1). De Christenen en andere religies zijn ondervertegenwoordigd. Daarentegen is de categorie ‘geen of eigen religie’ (waar we degenen met eed of belofte hebben ingedeeld) zwaar oververtegenwoordigd. Onder deze groep zijn er mogelijk 1 tot 2 personen die Hindoe of Moslim zijn en meer dan twee die Christen zijn. 

In tabel 2 hebben we de religieuze achtergrond van DNA-leden per partij uitgesplitst. Daarbij hebben we het feit dat dhr. Santokhi zich zowel door een Hindoe als Christen geestelijke heeft laten inzegenen nu wel meegenomen. Ook hebben we het DNA lid Soemar-Huur, die via de PL lijstverbinding is gekozen, bij de ABOP ingedeeld. 


Tabel 2: Religieuze achtergrond van DNA leden per partij.

Er zijn een aantal interessante conclusies te trekken. Ten eerste zien we dat bijna in alle partijen er Christen DNA leden zijn (behalve PL). In de districten Para, Marowijne en Brokopondo blijken zelfs alle DNA leden Christen te zijn. De Hindoes in DNA zijn afkomstig van de VHP en NDP, waarbij het grootste deel bij de VHP zit. Drie partijen (VHP, NDP en PL) hebben Moslims in DNA zitten, maar ook hier zit de overgrote meerderheid bij de VHP. Er was 1 persoon, Josafat Kanape van de ABOP, die zich volgens de stamgodsdienst heeft laten inzegenen. 

De NDP kende de meeste personen (6) die zich niet door een geestelijke hebben laten inzegenen. Indien we naar de partijen kijken dan zien we dat de VHP het meest multi-religieus is met een behoorlijke bijdrage van Hindoes, Moslims en Christenen. De NDP heeft slechts 1 Hindoe (tenminste indien Adhin zijn zetel inneemt) en 1 Moslim vertegenwoordiger in de Assemblee. De ABOP is vooral een christelijke partij en dat geldt ook voor de NPS en in mindere mate voor de BEP. De PL heeft alleen een Moslim vertegenwoordiger in DNA. De coalitie bestaande uit VHP-ABOP-NPS-PL vertegenwoordigt de meerderheid van de Christenen, Hindoes en Moslims in DNA en heeft dus ook in religieus opzicht een breed draagvlak.

Prof. dr. Marten Schalkwijk
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October