Santokhi: Belangrijk moment in democratie vandaag
29 Jun 2020, 15:05
foto
Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is bij enkele kandidaatstelling gekozen tot Assembleevoorzitter. (Foto: Raoul Lith)


De zojuist gekozen Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk zal zo snel mogelijk de procedure van nominatie van de president en vicepresident starten en de verkiezing zo snel mogelijk uitschrijven. "Vandaag is een belangrijk moment in de democratie een realiteit geworden. De verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan in de Republiek Suriname, markeert een hoogtepunt binnen het democratisch proces en de rechtsstaat in ons land," stelt VHP-voorzitter Chan Santokhi in een verklaring. 

De wil van het volk van Suriname, tot uiting gebracht in een duidelijke uitkomst van de algemene verkiezingen van 25 mei j.l. is gerespecteerd. Met de verkiezing van de leiding van DNA, kan het democratisch traject verder vervolgd worden met de nominatie en verkiezing van de president en de vicepresident. Zowel in het wetgevende lichaam alsook in de uitvoerende macht ligt er veel werk dat verzet moet worden om de urgente financiële en gezondheidsvraagstukken zo spoedig mogelijk aan te pakken. 

"Wij hopen dat het proces van democratische overdracht zo spoedig en ordelijk mogelijk zal plaatsvinden, zodat de nieuwe regering met prioriteit kan beginnen met het aanpakken van de noden van het volk. De armoede is toegenomen, we weten dat vele huishoudens het moeilijk hebben en we weten dat zij wachten op onze hulp,“ zegt Santokhi. 

Nieuwgekozen ondervoorzitter Sharman spreekt de hoop uit dat nu de verkiezingen voorbij zijn, alle leden van DNA zich constructief zullen opstellen om van die plaats een substantiële bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Suriname.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June