Distributie verkiezingsmateriaal Wanica verloopt vlot
25 May, 06:24
foto
De de vroege ochtend melden diverse voorzitters van de stembureaus zich aan bij het hoofdstembureau Wanica. (Foto's: Raoul Lith)


Tegen kwart over drie uur in de ochtend arriveert de eerste groep stembureaumedewerkers voor het afhalen van hun stembussen en attributen op het hoofdstembureau Wanica aan de Tawajariweg te Lelydorp. Op het commissariaat wordt het al snel drukker. Politieagenten hebben zich als eerste aangemeld. Zij zullen de voorzitters van de stembureaus begeleiden met spullen naar hun locaties. Leden van het Onafhankelijk Kiesbureau zijn ook ter plekke. 

Het ressort Domburg is als eerste aan de beurt; de voorzitter van stemlocatie nummer 371 meldt zich aan. Als eerst worden de stembiljetten afgegeven, hierna krijgen de vertegenwoordigers hun stemkisten en hun Covid-19 pakket met maskers en ontsmettingsmateriaal. Als laatste worden de stembussen afgegeven, waarna zij onder toezicht van een aangewezen politieagent zich verplaatsen naar hun stembureau. Het wordt nog een lange en inspannende dag, niet alleen voor de mensen op de stembureau's in de ressorten, maar ook voor het personeel op het hoofdstembureau.

Het hoofdstembureau van Wanica, kiesdistrict 2, met aan het hoofd districtscommissaris Audrey Hankers, heeft alle voorbereidingen getroffen voor de stembusgang en is ook helemaal ingericht om efficiënt de verdeling van de stembussen te doen. “Het was een heel logistiek werk, maar we hebben het min of meer onder controle, samen met de ressortleiders. We verwachten een vlot verloop, Met de voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende stembureau’s is er een tijd afgesproken, zodat er geen stormloop van mensen ontstaat.

“Iedereen streeft naar het beste, ik streef sowieso ook naar een vlot verloop. Als iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken, denk ik dat wij voor zes ’uur s morgens al klaar zullen zijn met het distribueren van de stemkisten en de overige attributen die de personeelsleden moeten ontvangen.” Hankers geeft aan dat de organisatie van de verkiezingen heel uitdagend is, en dat je daarbij rekening moet houden met een aantal wetten. Ze vindt het een leerrijke ervaring en heeft het werk onder de schouders gezet. Ze is tevreden dat ze een bijdrage mag leveren, samen met het team van mensen, waaronder de bestuursambtenaren en iedereen die een bijdrage heeft geleverd ter ondersteuning.


Het verkiezingsmateriaal wordt onder begeleiding vervoerd naar het stembureau. 

Er zijn volgens Hankers ongeveer 80% van de oproepingskaarten in haar district verdeeld. De resterende 20% wordt gestuurd naar de verschillende stembureau’s. De kiezers kunnen hun oproepingskaart op de stembureaus in ontvangst  nemen. 
De verschillende politieke partijen die aanwezig zullen zijn op de stemlocaties zijn gevraagd de protocollen in verband met Covid-19 in acht te nemen. De samenscholing mag niet groter dan vijftig personen zijn, het gaat om een groot district, de naleving hiervan zal door ondersteuning van eenieder moeten gebeuren. 

De eerste stembureauvoorzitters met stembussen worden rond negen uur ‘s avonds weer terug verwacht. Het gaat om stembureau’s die niet zoveel kiezers hebben. In het district Wanica doen in totaal 17 politieke partijen mee. Dit kiesdistrict bestaat uit 7 ressorten met in totaal 139 stembureau’s verdeeld over 92.634 kiesgerechtigden. Het kleinste ressort is Domburg.

Raoul Lith

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July