Heffingskorting belastingen van SRD 125 naar SRD 750
12 May, 00:00
foto
Steunmaatregelen in de belastingsfeer voor de komende zes maanden. Deze zijn aangekondigd door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.


De heffingskorting voor belastingen wordt verruimd van SRD 125 naar SRD 750 per maand. De inkomstenbelastingaangifte wordt uitgesteld. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft maandag bij de Covid-19 update aangegeven dat er een flexibele opstelling zal zijn naar belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte. Dit geldt ook voor de betaling in omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart tot en met juni. Er zal geen boeterente in rekening worden gebracht. 

De minister heeft aangegeven dat naast het noodfonds van SRD 400 miljoen dat via wetgeving is vastgelegd er ook een productiefonds van SRD 300 miljoen komt voor een periode van zes maanden. Er is een sociaal-economisch pakket samengesteld, waarbij sociale steunmaatregelen voor de komende zes maanden zijn bekendgemaakt. De inhoud van het geïntegreerde pakket van steunmaatregelen is tot stand gekomen na overleg tussen de regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging, deelde Hoefdraad mee. De regering heeft gemeend een overbruggingspakket op te stellen, als fundament voor herstel op middellang termijn.

De negatieve economische groei voor dit jaar is volgens verwachting 2.8%. De overheidsinkomsten dalen volgens de eerste schattingen van de minister tussen de 40 tot 50%. De lonen en salarissen beslaan 33% en subsidies en transfers nemen ook 33% in beslag. De kapitaalsuitgaven zijn 16%, rentebetalingen zijn 9% en operationele kosten. Covid-19 overbruggingssteun aan getroffen personen en bedrijven verhoogt de uitgaven drastisch, deelde Hoefdraad mee. 

De regering rekent op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met ondersteunende krediet en monetaire maatregelen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft volgens de minister aangegeven zeer welwillend te staan over de maatregelen, die in de jurisdictie van de banken liggen, die verlichting kunnen geven aan de burgerij en diverse noodlijdende bedrijven. 

De regering doet een oproep aan de banken om de volgende zaken te bekijken:
- bevriezen van alle hypotheken voor 6 maanden
- alle mogelijke veilingen voor de komende maanden als resultaat van inkomstenverlies door de crisis stopzetten
- verschaffen van werkkapitaal aan bedrijven die in nood zijn, geen ontslagen willen toepassen, en de operationele kosten veilig willen stellen. 
- creëren van liquiditeit door de CBvS via verlaging van de SRD kasreserve, voor het vrijkomen van middelen om deze steun te bieden. 
Advertenties