Refos blij met balans vrouwen en jongeren verkiezing 2020
14 Apr, 17:36
foto


Karin Refos, initiator en projectcoördinator van de nationale bewustwordingscampagne Balans in 2020, vindt de vertegenwoordiging van vrouwen en jongeren buiten verwachting. BEP met (51%), VHP (39%), NDP (29%), NPS (31%), PALU (50%), ABOP (28%) en DOE (43%) hebben zichtbaar gewerkt aan die gelijke vertegenwoordiging. De PL (20%), die vorig jaar een lans brak voor een 'Vrouw als president' is teleurstellend in met name Paramaribo met 0 vrouwen op een verkiesbare plaats; wel met één vrouwelijke lijsttrekker in Commewijne. Bij de partijen die thans niet in DNA zijn vertegenwoordigd, spant DA'91 de kroon met 4 jonge vrouwen als lijsttrekker, zegt Refos. 

Deze nationale bewustwordingscampagne richt zich op de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, jong en oud op leidinggevende posities in met name De Nationale Assemblee en de ministerraad. In de campagne, die van start ging in januari 2020, worden vooral jongeren aangespoord kritisch te kijken naar wie het land bestuurt bij de verkiezingen op 25 mei a.s. En het eerste succes laat zich meten. Met uitzondering van een enkele partij worden de lijsten op verkiesbare plaatsen van de in DNA vertegenwoordigde partijen, ingevuld door vrouwen en jongeren. “Wij hebben niks aan vrouwen en jongeren onder aan lijsten, tenzij het lijstduwers zijn. Een partij zonder vrouwen en jongeren op de lijst anno 2020, heeft de verkiezingen à priori verloren,” zegt Refos. 

Bij de vorige verkiezingen in 2015 is ook dankzij de nationale OOKZIJ campagne het percentage vrouwelijke kandidaten in de DNA van 0,5% omhooggeschoten naar circa 31% Dit is een wereldquotum. Ook binnen andere instituten zijn vrouwen thans goed zichtbaar. 

Naast veel tv, radio, krant en online campagnevoering, is bij Balans in 2020 ook gefocust op VOS en VOJ scholen, waarbij de informatie reeds deels was geleverd op scholen in Commewijne. Het lag in de bedoeling per 16 maart alle scholen met 'first time voters' (18 plussers) te voorzien van Balans in 2020 campagnemateriaal. Dit heeft door de Covid-19 maatregelen, waaronder sluiting van de scholen per 16 maart, nog niet plaats kunnen vinden. Ook het studentendebat dat op 30 april zou plaatsvinden op de Anton de Kom Universiteit wordt verschoven. Vooralsnog worden alle voorbereidingen getroffen dit studentendebat alsook de live tv-debatten met politieke partijen aangepast in uitvoering te brengen per mei 2020. 
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October