PL zal zich verzetten tegen Wet Uitzonderingstoestand
06 Apr 2020, 22:04
foto


De Pertjajah Luhur (PL) vindt dat de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 een regelrechte aanslag is op de Rechten van de Mens. De partij zal zich verzetten tegen deze wet die de regering wil afkondigen. Deze wet is niets anders dan een verkapte coup, stelt de partij in een verklaring. 

Het is volgens PL nodig bijzondere maatregelen te treffen om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. De maatregelen die zijn opgenomen in de wet beperken echter op ernstige wijze het recht op vrije meningsuiting en vormen in feite niets anders dan een vrijbrief voor regeringsautoriteiten om huizen van burgers binnen te vallen, zich hun eigendommen toe te eigenen en de comptabele regels volledig opzij te zetten. Dat per decreet zal worden geregeerd – immers is het Presidentieel Besluit niets anders dan een decreet – en afgeweken zal worden van de Bankwet, met alle financiële en economische gevolgen van dien voor land en volk, baart de partij ernstig zorgen. 

Het opzetten van een noodfonds, beheerd door een team dat grotendeels bestaat uit regeringsfunctionarissen en geleid door de minister van Financiën, is te biecht gaan bij de duivel. In plaats daarvan zou een breed gedragen commissie moeten worden ingesteld waarin voor een groot deel ook particuliere organisaties zitting hebben. 

De Wet Uitzonderingstoestand is kenmerkend voor de handelwijze van de NDP, die in de jaren ’80 en ’96 ook al een coup hadden gepleegd, om dit in 2015 nog eens dunnetjes over te doen middels het omkopen van parlementariërs. De Wet Uitzonderingstoestand kan dan ook rustig worden betiteld als de Coronacoup, omdat opnieuw een coup wordt gepleegd, deze keer onder het mom van de bestrijding van het Coronavirus. De coup van de jaren ’80 kende ook een avondklok en een verbod tot samenscholing. Maar net zoals de PL toen had geweigerd de macht over te dragen aan de militaire machthebbers, zal de partij er ook niet aan meewerken dat middels de Wet Uitzonderingstoestand de Rechten van de Mens worden beperkt. Zij is vast van plan hierover met gelijkgestemde partijen en organisaties overleg te blijven voeren. Indien de regering van plan is om de verkiezingen uit te stellen, dan zou zij dat helder moeten aangeven en de Coronacrisis niet als dekmantel moeten gebruiken, meent de PL. 

Covid-19 heeft wereldwijd een enorme impact. Het is belangrijk dat de juiste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het virus ook in Suriname rampzalige gevolgen heeft. Van de tien positieve gevallen is helaas één persoon overleden. Drie zijn inmiddels gelukkig hersteld. Het gaat tot nu toe om geïmporteerde gevallen die zich allemaal in Paramaribo bevinden en niet in de districten. De verspreiding van het virus kan dus ingedamd worden, mits de juiste maatregelen worden getroffen, benadrukt de PL. 

Een totale lockdown van minimaal 14 dagen en maximaal 28 dagen werkt effectiever dan minimaal drie maanden lang – met een mogelijke verlenging met nog eens drie maanden - het recht op vrije meningsuiting en andere grondrechten van de mens, beperken. Ook het garanderen van basisgoederen voor alle burgers en een gedegen opvang van kleine en middelgrote ondernemers zal effectiever werken dan de Bankwet en comptabele regels terzijde schuiven. Voorts zou de regering afspraken kunnen maken met de SWM en EBS om kortingen te geven gedurende een periode van één tot twee maanden. Ook kan zij een verzoek richten aan de Bankiersvereniging om gedurende eenzelfde periode dispensatie te verlenen aan personen die aflossingen moeten plegen, stelt de PL. 
Advertenties