Sapoen: Discussie verkoop aandelen Staatsolie zinloos
06 Apr, 17:12
foto
Raymond Sapoen, politiek leider van HVB.


Raymond Sapoen, partijleider van HVB, stelt dat de discussie die door bepaalde politici uit de oppositie, maar ook de directeur van Staatsolie wordt gevoerd over de mogelijke verkoop van 20% aandelen uit Blok 58 en de Study Area heel voorbarig is en brengt het bedrijf onnodig in beroering. "Beroering die we volstrekt niet kunnen gebruiken in deze Corona lockdown situatie. Verkoop van aandelen op basis van toekomstige olievoorraden is het domste wat de regering kan doen waar bovendien het zo is zoals directeur Rudolf Elias vaststelt, dat alleen Staatsolie formeel partij is en kan verkopen," stelt Sapoen. 

De politicus vindt het belangrijk dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen of Financiën zich hierover duidelijk uitlaten ter voorkoming van allerlei ongefundeerde uitlatingen. Overigens kan uit de bewuste uitgelekte brief van een Chinese conglomeraat nergens worden geconcludeerd dat een soortgelijke deal aan de orde is. Wat wel duidelijk is dat er reeds geruime tijd internationale belangstelling is getoond voor partnership binnen toekomstige ontwikkelingen in de sector en als de regering daartoe initiatieven onderneemt, is daar niets mis mee. Uiteindelijk zal het Staatsolie zelf zijn die op basis van commerciële overwegingen het besluit moet nemen met wie ze financiële deals wenst af te sluiten voor de toekomst, benadrukt Sapoen. 

Een 20% participatie in de significante olievelden vergt een miljardeninvestering. "We moeten niet vergeten dat de regering uit hoofde van haar verantwoordelijkheid toen het bedrijf op hete kolen zat in 2016 een lening van ruim US$ 300 miljoen faciliteerde uit het Oppenheimer Funds. Ook dat Staatsolie in staat werd gesteld in 2014 zich met 25% in te kopen in de goudoperaties van Surgold is daar een voorbeeld van. Ik zal de eerste zijn die op de bres zal springen wanneer ondoordacht olieopbrengsten voor de huidige en de toekomstige generaties zullen worden verkwanseld, want dan kunnen we liever de olie rustig in de bodem laten," laat Sapoen optekenen. 
Advertenties