VHP biedt assistentie voor afstandsonderwijs
04 Apr, 23:08
foto


De VHP zal deze ondersteuning aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om scholieren via afstandsonderwijs professioneel te begeleiden in deze periode. Inmiddels heeft de VHP al enkele tv-stations benaderd om zendtijd beschikbaar stellen. Minister Lilian Ferrier heeft meegedeeld dat scholen op 15 april hun deuren niet zullen kunnen openen. Er wordt afstandsonderwijs voorbereid door het ministerie. 

De VHP zegt in een persbericht dat leerlingen die nu verstoken zijn van onderwijs moeten snel alternatieven worden aangeboden. De partij wil alle positieve krachten daarvoor bundelen. De VHP denkt vooral aan onze jonge kinderen van de basisschool en met name Voortgezet onderwijs voor junioren (Mulo en LBO). De partij heeft vrijdag een multidisciplinair team samengesteld onder leiding van Henri Ori om alternatieven uit te werken die verlichting kunnen brengen in het onderwijsveld. 

Alternatieven voor onderwijs moeten volgens de VHP gezocht worden in de sfeer van de inzet van radio, tv, computers en mobiele telefoons. Televisie wordt gezien als het medium bij uitstek om de leerlingen te bereiken. Afstandsonderwijs via het netwerk en via laptops is mogelijk, maar veel leerlingen hebben thuis daarvoor mindere ICT-voorzieningen zoals een stabiele toegang tot internet, computers en soms zelfs elektriciteit. 

"Ons hart gaat ook naar de leerlingen van de verder gelegen districten. Tijdens het laatste Wereldkampioen Voetbal, zijn er infrastructurele maatregelen genomen om het volgens van het voetballen voor deze doelgroep mogelijk te maken". De VHP vindt dat we op dezelfde manier gebruik kunnen maken van deze  ICT infrastructuur om ook deze leerlingen in de districten te bereiken via de televisie.