Stafcollectief onderwijs verwacht interventie president
24 Mar, 08:41
foto
Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL). Links Guno Sabajo van BPMO. (Foto: Raoul Lith)


Het Staf Collectief bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) blijft actie voeren tegen de werkwijze van minister Lillian Ferrier. De actie wordt ondersteund door de COL en de Bond Personeel bij het ministerie van Onderwijs (BPMO). Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) zegt dat het probleem niet groot is. “Maar de minister is bezig met ego dingen en is zo rancuneus dat de COL bescherming heeft geboden aan het Collectief”.

Blanker verwacht dat president Desi Bouterse in deze kwestie ingrijpt. “De president hoeft niet aan onze kant te staan. Maar we verwachten wel dat hij het in alle eerlijkheid zal opnemen en inkomen. Hij kan niet toestaan dat er zo wordt omgesprongen met zijn werknemers,” stelt de vakbondsman. Een directe aanleiding voor het protest is de ontheffing van Muriel Hoepel, onderdirecteur Onderwijs. Volgens Blanker heeft de minister niet de juiste structuren gevolgd. Zo zou de minister niet de juiste informatie hebben doorgegeven aan de Raad van Ministers en de president. Hoepel heeft niet kunnen verweren, doordat de minister verzuimd heeft haar over de reden tot ontheffing te verwittigen.

Volgens Blanker brengt de minister de president in problemen door niet mee te willen werken aan oplossingen vanuit het kabinet. Hij geeft aan dat Kenneth Slooten, directeur Bureau Volkscontacten zich heeft ingezet om te komen tot een oplossing. “Er wordt een arrangement afgesproken en je trekt je terug en je distantieert je als minister daarvan, zo breng je de president toch in problemen.” De mededeling werd toen gedaan dat de ontheffing van Hoepel aangehouden zou worden. Volgens de actievoerders blijft de bewindsvrouw volharden dat de ontheffing voortgang moet vinden.

“De minister stelt steeds teleur,” zegt Guno Sabajo, voorzitter van de BPMO. Hij merkt op dat verschillende brieven die geschreven zijn om ontvangen te worden door de minister, onbeantwoord blijven. En als er eventueel een afspraak komt met de minister, dan heeft zij gelijk meerdere bonden op schema staan. “Dat is onmogelijk want als we vragen hebben ons rakende heeft ze haast, want dan moet ze weer weg. Dat zorgt alleen voor wrijving.”

Sabajo merkt op dat indien de minister maatregelen wil treffen, dit volgens de personeelswet moet. “Ambtelijk is het zo dat als iemand in de fout gaat of iets doet tegen de Staat, dan ben jij als bevoegd gezag genoodzaakt de persoon in gebreke te stellen. En de persoon is verplicht binnen 5 dagen na dagtekening te verweren ”. Hij geeft aan dat een persoon berispt kan worden indien het gaat om een zaak die minder erg is. Nadat een persoon zich heeft kunnen verweren, kunnen er volgens de ambtelijke procedure tuchtstraffen volgen op basis van de personeelswet. Deze stappen zijn niet toegepast bij de onderdirecteur. De bonden hopen dat het staatshoofd gauw voor een interventie zorgt.

Raoul Lith

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July