Anti-Fraude Platform voor bewaking verkiezingsproces
12 Mar 2020, 01:35
foto
Vertegenwoordigers van oppositionele partijen bijeen tijdens de proclamatie van het Anti-Fraude Platform op initiatief van de VHP. (Foto: Raoul Lith)


Het Anti-Fraude Platform (AFP) verkiezingen 2020 is woensdag geïnstalleerd in 'de Olifant'. Dit platform bestaat uit verschillende oppositionele partijen. Zij hebben op initiatief van de VHP gezamenlijk een verklaring ondertekend om in een formeel orgaan te participeren. De bedoeling is dat er een zware mobilisatie komt voor de bewustwording en bemensing die uiteindelijk zal zorgen voor de waakhondfunctie die volgens partijen nodig zal zijn tijdens de dagen naar de verkiezingen. De partijen die nu het platform vormen zijn: VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DNL, A20, PRO, Strei!, DA'91 en SPA.

Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, vertelt dat er alles gedaan zal worden als politieke partijen om ervoor te zorgen dat er eerlijke en transparante verkiezingen in Suriname gehouden zullen worden. De VHP heeft al langer dan een jaar een anti-fraude commissie waarin mensen met verschillende achtergronden en expertise zitting hebben om het proces van de verkiezingen te volgen. Het doel hiervan was om risicoanalyses te maken over mogelijke fraude die gepleegd zou kunnen worden naar de aanstaande verkiezingen toe, in de organisatie, in de voorbereiding, op de dag van de verkiezingen maar ook daarna.

De partijleider stelt dat gaandeweg bleek dat dit de partijverantwoordelijkheid overschrijdt en er een collectief optreden nodig is van alle betrokken partijen in het verkiezingsproces. De VHP wil ook de civil society, de private sector en de internationale gemeenschap hierbij betrekken. Verkiezingen zijn een collectieve verantwoordelijkheid van het volk van Suriname, meent Santokhi.

“De activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verkiezingen moeten een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Er moet een goed samenspel, checks en balances, zijn tussen alle actoren,” zegt de VHP-voorzitter. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat elke stem beschermd zal zijn, geen verloren stem is, goed terecht komt, geheim is en zal meetellen in de besluitvorming van de verkiezingsuitslag. “We willen allemaal eerlijke verkiezingen. Gelukkig hebben we een historie van eerlijke verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat er geen ernstige incidenten zijn geweest.”

Santokhi verwijst terug naar de telling van Paramaribo in het NIS-gebouw, waarbij er op een gegeven moment gewoon gestopt is met tellen. Vooraf moeten er voorzieningen getroffen worden dat dit zich niet meer herhaald, benadrukt hij. Eerlijke en geheime verkiezingen moeten afgedwongen worden van de regering en alle instituten die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er wordt volgens hem reeds een valse start gemaakt met de bemensing van de hoofdstembureaus zoals ook door de voorzitter van het Onafhankelijk kiesbureau wordt aangehaald. Hij vraagt zich af met welk doel de vele buitenlanders worden geaccommodeerd met werkgelegenheid en worden genaturaliseerd.

Marinus Cambiel, ondervoorzitter van de ABOP, zegt dat de president tijdens een krutu op Drietabbetje de uitspraak heeft gedaan ”If yu organiseer wan verkiezing dan yu lasi, nay u egi schuld”. Hij merkt verder op dat het nu de NDP, BEP en HVB zijn die de verkiezingen organiseren. Dat is volgens hem een reden waarom zij niet zijn toegelaten tot het platform. Volgens de politicus zullen zij alles doen om de verkiezingen te winnen.

“Ik denk dat we ons allemaal van bewust moeten zijn dat de wetten en de regels in Suriname bepalend zijn voor ons welzijn. We moeten onze rechten kunnen beleven,” zegt Jennifer Wong Swie San van de PRO. Voorzitter Steven Alfaisi van DOE stelt dat het systeem aanwezig moet zijn om de democratie te kunnen waarborgen. “Het systeem is er maar we zien dat mensen het ondergraven. De zittende coalitie ondergraaft het systeem consistent”.  De DOE-voorzitter noemt de kiesregeling als voorbeeld die is doorgedrukt.   

De collectieve inspanning houdt in dat er structuren worden opgezet, logistiek en een meldpunt wordt ontwikkeld. Er zullen brieven worden geschreven naar alle internationale instituten om waarnemers te sturen omdat democratie niet alleen gebonden is aan ‘s lands grenzen. We willen niet dat het mis gaat met verkiezingen, benadrukt Santokhi. 

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October