Illegalen plunderen en vernielen goudbedrijf te Afobaka
04 Mar, 06:32
foto
Illegalen hebben op de plant van Boss Enterprises NV te Afobaka grote vernielingen aangebracht.


Illegale goudwerkers hebben enorme schade toegebracht aan bedrijfseigendommen van Boss Enterprises NV te Afobaka. "De illegalen hebben behoorlijk huisgehouden, ze hebben veel vernielingen aangebracht en bedrijfseigendommen gestolen," zegt directeur Narpath Bissumbhar een dag nadat illegalen het goudmijnbedrijf hadden bezet. Het heeft veel voeten in de aarde gekost om de politie op het concessiegebied van de onderneming te Afobaka te krijgen.

De illegalen hadden maandagochtend de weg naar het bedrijfsterrein gebarricadeerd. De politie is maandagavond op de plek geweest en heeft de grote houtblokken die als barricade waren geplaatst met een kettingzaag in kleinere blokken gezaagd, waardoor de politie zich op het bedrijfsterrein kon begeven. Een deel van de bedrijfseigendommen was klaargezet om mee te nemen, toen de politie de plek maandagavond aandeed. De 'dieven' maakten zich uit de voeten. De politie was getuige van de plunderingen en vernielingen, zegt de ondernemer.

Ook dinsdagmorgen was de groep illegalen terug op de plaats waar ze maandag de barricade hadden opgeworpen. Bedrijfsauto's werden verhinderd het terrein te betreden. Pas toen de politie kwam, lieten de illegalen toe dat bedrijfsvoertuigen op de plant gingen. Voor de rest verleent de politie geen medewerking, zegt een zeer gebelgde Bissumbhar aan Starnieuws. "Wij hebben de procureur-generaal daarvan op de hoogte gesteld." Hij stelt dat de situatie zeer onveilig is en zijn personeel nu thuis is. Nu het bedrijfsterrein onbeheerd is, vreest de ondernemer dat de illegalen hun plunderingen en vernielingen zullen voortzetten. Hij spreekt van bandeloosheid en anarchie in het gebied. Bissumbhar is helemaal niet te spreken over de lakse houding van de politie, die de wetteloosheid in het gebied volgens hem in stand houdt.

Uitspraken van politiecommissaris Tjin Liep Shie als zou hij in het concessiegebied van dorpsgemeenschappen zitten, verwijst Bissumbhar naar het rijk der fabelen. Hij wijst erop dat hij sinds 1996 het gebied in concessie heeft en bijna vijftien jaren met goudexploratie daar bezig is. De ondernemer weet te vertellen dat de dorpsgemeenschap vroeger een houtkapvergunning had in de omgeving en dat die vergunning sinds 1998 is vervallen. Het gaat om het dorp Balingsoela die aan de westzijde van de Surinamerivier ligt, terwijl het concessiegebied aan de oostzijde, zo'n vier kilometer, van de rivier ligt.

Voor vandaag is Bissumbhar uitgenodigd op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Zolang de situatie onveilig en onoverzichtelijk is, houdt hij zijn personeel thuis. De ondernemer zegt dat er een inventarisatie gemaakt zal worden van de vernielingen en de plunderingen. "We zullen dan een indicatie hebben van de werkelijke materiële schade."
Advertenties

Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September