Vakcentrale C-47: "Wij wensen niet misbruikt te worden"
19 Feb, 13:42
foto


"Wij en de overige maatschappelijke groeperingen zijn geen substituut voor het parlement en wij zullen ons ook niet daarvoor lenen. De president kan en het parlement en voornoemde groeperingen informeren." Zo reageert C-47 voorzitter Robby Berenstein op de uitnodigingen van president Desi Boutere om op 10 en 15 februari  te praten over de Algemene politieke economische situatie. De vakcentrale is niet ingegaan op de uitnodigingen.

De Progressieve Vakcentrale C-47 vindt dat de verantwoording van het staatshoofd in eerste instantie primair in het parlement moet plaatsvinden. "Een zeer ernstig verwijt aan de president is dat hij het hoogste college van staat schoffeert." Bovendien vindt de vakcentrale dat de president hem en andere relevante maatschappelijke groeperingen veel eerder had moeten raadplegen over de benoeming van een nieuwe governor van de Centrale Bank. "Met haar op haar zachtst gezegd maf besluit om dhr S. Proeve te benoemen tot governor van de Centrale Bank van Suriname - volgens de regering voor 6 (zes) maanden - is de onrust op de financiële markt verergerd."

Voorzitter Berenstein wijst erop dat de uitnodiging van 10 februari is genomen na het besluit van de regering "en moest volgens ons dienen om het besluit te verkopen." Hij stelt: "Wij wensen niet voor voldongen feiten te worden geplaatst en wensen ook niet te worden misbruikt om problemen die de regering om haar moverende redenen c.q. enge belangen willens en wetens heeft gecreëerd te helpen oplossen." Berenstein vindt het "prijzenswaardig" dat Proeve na alle kritiek die was losgebarsten op zijn voorgenomen benoeming, zelf heeft bedankt voor de functie. Maar zegt de vakbondsman er door de ontwikkelingen een voedingsbodem voor corruptie ontstaan, waaraan de terugtrekking van Proeve geen einde heeft gemaakt. "De moederbank is thans vanuit de kern bevlekt" en de prijs daarvoor betalen de bankwerknemers.

Concluderend zegt de vakcentrale dat de huidige werkwijze van de president water naar zee dragen is, omdat de bron niet wordt bestreden. "Er is op dit moment een ongezonde dominantie van de ene monetaire autoriteit over de andere." Berenstein stelt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet functioneren. De dominantie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft er onder andere tot geleid dat de vreemde valuta kasreserve op oneigenlijke wijze is besteed en tot het vreemd besluit tot opening van rekeningen bij SPSB. "Om dit vraagstuk op te lossen moet Gillmore Hoefdraad worden bedankt (of bedanken) als minister van Financiën."

De vakcentrale zegt dat de grootste verliezers van de verergering van onder andere de situatie op de financiële markt, de leden van zijn vakbonden zullen zijn. "Wij zullen hen nooit laten vallen." Dat is dan ook de reden die Berenstein opgeeft voor het niet kunnen ingaan op de uitnodigingen van het staatshoofd.

Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May