Muntbiljetten in omloop om tekort munten op te vangen
18 Feb 2020, 12:27
foto
Het verloop van de muntbiljetten over een periode van 2004 tot heden.


De muntbiljetten van SRD 1 en SRD 2,50 zijn in omloop gebracht door het ministerie van Financiën. Dit wegens tekort aan pasmunten. In 2004 is besloten deze muntbiljetten uit te geven. Dit maakt het ministerie bekend via het Nationaal Informatie Instituut. 

Assembleelid Carl Breeveld had vragen hierover gesteld aan de regering. Hij merkte op dat burgers geconfronteerd worden door de biljetten en er verwarring over ontstaat. Er moest melding gedaan worden dat de biljetten weer in omloop zijn. 

Financiën zegt dat muntbiljetten nog steeds een wettig betaalmiddel zijn, omdat deze nimmer uit de circulatie zijn gehaald. Met het in omloop brengen van deze muntbiljetten is de Centrale Bank van Suriname belast en zij beschikt over een navenante voorraad van deze muntbiljetten. Het Ministerie benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort van pasmunten.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June