VS-ambassade start 7e filmfestival ‘Standing Up for Human Rights’
16 Feb, 18:52
foto


Het 7e filmfestival van de Amerikaanse ambassade staat voor deur en heeft dit jaar als thema ‘Mensenrechten’. De openingsfilm vrijdagavond is ‘Suffragette’, waarin Britse vrouwen ‘Suffregates’ strijden om hun vrouwenkiesrecht. De keuze voor deze film staat in het teken van de maand maart, de maand van de vrouwengeschiedenis en de verkiezingen dit jaar in Suriname en de VS.

De vrouwen in de film hebben geleden voor hun strijd om het stemrecht, licht John Goshert, Public Affairs Officer op de ambassade de filmkeuze toe. Hun verhalen klinken door in de geschiedenis over de hele wereld, waaronder de turbulente strijd in Amerika voor het kiesrecht van vrouwen. “We vonden het een passend begin voor het festival, gezien het feit dat onze beide landen dit jaar verkiezingen zullen houden, en het vergroten van de rol van vrouwen in ons electoraat en in de regering is een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat verwaarloosde stemmen in de samenleving inspraak hebben in de regering.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mensenrechten als hoeksteen van het buitenlandse beleid van de VS, geeft Goshert aan. De noodzaak om mensenrechten te beschermen en te bevorderen is wereldwijd. Amerika staat samen met vrienden en bondgenoten om de vrijheden van religie, meningsuiting en de pers te ondersteunen, en de rechten van mensen om vreedzaam samen te komen en hun regering te verzoeken voor rechtsherstel van hun grieven. “De filmvertoningen zijn een startpunt voor gesprekken over mensenrechtenkwesties waar alle samenlevingen mee te maken hebben.”

Mensenrechten
Het festival heeft dan ook als naam ‘Standing Up for Human Rights’. Hoewel mensenrechten fundamenteel en onvervreemdbaar zijn, “moeten we ze niet als vanzelfsprekend beschouwen”, zegt Goshert. Het is ook een reminder dat we moeten opkomen voor de mensenrechten van anderen.” Zo nemen veel van de personages in de films geen standpunt in ten behoeve van zichzelf, maar om anderen te ondersteunen.

Er worden 12 films vertoond; een selectie op basis van de mensenrechten die de ambassade wil benadrukken en waarvoor zij de screening rechten hebben. De rode lijn de strijd die verschillende mensen en personages leveren voor respect en bescherming van hun mensenrechten.

Nickerie kijkt als eerste
Vrijdag opent Charge d’ Affairs Michael Keays officieel het festival in TBL Cinema. Voorafgaand aan de publieke voorstellingen, start het festival morgenmiddag in Nickerie in het Kinderhuis Open Poort. Zij krijgen hun buren uit Kinderhuis Gaytrie over de vloer en kijken samen naar ‘Ferdinand’, een kinderanimatie film. De scholenvoorstelling begint een dag later ook in dit district; simultaan op het Pedagogisch Instituut en MULO Paradise. Ongeveer 500 studenten verspreid over 6 scholen – inclusief te Henar krijgen een film te zien.

De ambassade ziet ook dit keer weer een toename van belangstelling onder de scholen. “Inclusief de districten zitten wij al boven 9000 studenten.” Vorig jaar werd het festival afgelast vanwege de ‘US-Government shut down’. Op 8 januari gingen de uitnodiging naar de VOJ en VOS scholen en een uur later registreerde LBO Kaykoesy met 320 scholieren voor de film ‘Loving’, vertelt Goshert. Deze school doet jaarlijks mee aan ons festival. Als tweede registreerde MULO Latour 1 met 111 personen voor de film ‘Belle’.

Educatief deel gekoppeld
Aan het festival is er altijd een educatief deel voor de scholen gekoppeld. Er is pakket samengesteld ‘Declaration of Human Rights’ in het Engels en het Nederlands en voor zover beschikbaar, lesmateriaal over de vertoonde film. Hiermee wil de ambassade een discussie over mensenrechten op school met medestudenten/docenten op school bevorderen. “Wij hopen dat de jongeren daarna beter geïnformeerd zijn over hun rechten en zich daarover zullen uitspreken indien nodig ‘Youth Standing Up for Human Rights’.”

Voorafgaand aan de scholenvoorstelling zijn er motivatie gesprekken over Mensenrechten. “De sprekers zijn onze collega’s van de ambassade en leden van de Suriname America Alumni Association,” zegt Goshert. Ook bij de publieke voorstelling houden deskundigen op het gebied van het mensenrecht waar de film over gaat, een korte inleiding.

Extra filmdag
Vanuit de districten melde Coronie zich als eerste aan. De ambassade brengt het filmfestival ook dit keer naar Brokopondo en Marowijne (Albina en Moengo), terwijl Saramacca kiest voor de vertoning in TBL. Speciaal voor avondstudenten die muziek studeren (Conservatorium en andere muziekscholen), lastte de ambassade 2 maart als extra filmdag in. Hun keuze viel op de film ‘Soundtrack for a Revolution’.

Alle films zijn gratis te zien. De publieke avondvertoningen zijn op 21, 27 & 28 februari en 6 & 13 maart. Geïnteresseerden kunnen toegangskaartjes ophalen bij TBL Cinemas, op de dag van de vertoning vanaf 18:00 uur.

Monday 06 April
Sunday 05 April