Buitenlandse vertegenwoordigers krijgen verkiezingsinformatie
13 Feb, 22:57
foto


De hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij Suriname, hebben woensdag informatie gekregen over de verkiezingen van mei 2020. De activiteit was een initiatief van de ministeries van Buitenlandse zaken (Buza) en Binnenlandse zaken (Biza). Buza-minister, Yldiz Pollack-Beighle, gaf aan dat door de sessie, de relevante informatie over het verkiezingsproces uit de eerste hand verkregen kon worden.

Pollack-Beighle benadrukte onder andere het waarborgen van de democratie en de oproep van president Desi Bouterse, gedaan op 30 september 2019 tijdens de jaarrede, om eenheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden te beschermen. Ook werden de mogelijkheden voor waarnemingsmissies door internationale organisaties en andere landen tijdens de verkiezingen aangegeven, met inachtneming van de internationaal aanvaarde principes van non-interventie in binnenlandse aangelegenheden, zegt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De minister ad interim voor Biza, Rabindre Parmessar, heeft kort het belang van goede voorbereidingen voor transparantie en conform geregistreerde internationale standaarden en het betrekken van de internationale gemeenschap daarbij, weergegeven. Andere ministers die aanwezig waren, hielden ook presentaties. Het gaat om de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw en de minister van Defensie, Ronni Benschop. Zij belichtten onder meer ordehandhaving en veiligheid. De directeur van Biza, Putridewi Amatsoemarto, ging in op de verkiezingskalender, -activiteiten en -wetgeving.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos gaf uitleg over de taken, de rol en bevoegdheden van het OKB en relevante organen en over het proces voor aanmelding en goedkeuring van waarnemersmissies tijdens de verkiezingen, als een directe aangelegenheid van het OKB.

De voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), Eugene Merkus heeft in zijn presentatie aangegeven wat de taken zijn van het CHS, een overzicht van de participatie van het electoraat in 2015, de vereisten voor politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen in mei 2020 en de wijze van kandidaatstelling.