DA'91 blij met opstarten onderzoek tegen Hoefdraad
13 Feb, 13:19
foto
De brief van de procureur-generaal Roy Baidjnath Panday aan DA'91. Activiste Xaviera Jessurun heeft een soortgelijke brief ontvangen.


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft de indieners van verzoekschriften voor een strafrechtelijk onderzoek tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, geantwoord. Zij zullen bij proces-verbaal gehoord over over hun aanklacht. Activiste Xaviera Jessurun en DA'91 hebben een verzoekschrift ingediend tegen Hoefdraad over het oneigenlijk gebruiken van US$ 100 miljoen van de kasreserve van de handelsbanken. Ook Strei! heeft een verzoekschrift ingediend tegen alle verantwoordelijken in deze zaak. Het geld is ondergebracht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de verantwoordelijken moeten gestraft worden.

Jessurun deelde bij de indiening van het verzoekschrift op 3 februari aan Starnieuws mee dat de bezorgde burgers zich gewend hebben tot de pg op basis van artikel Artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat dat de ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. De minister heeft volgens de burgers zijn functie als ambtsdrager misbruikt om de governor van CBvS gedwongen de kasreserves te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze waren bestemd. 

Angelic del Castilho, voorzitter van DA'91, zegt aan Starnieuws dat door misbruik van gezag de minister de gewezen governor gedwongen heeft om de kasreserve te gebruiken voor onder andere terugbetalen van leningen en koersinterventies. Door deze handelingen te plegen is het algemeen belang geschaad, met alle gevolgen van dien. Het vertrouwen in de monetaire autoriteiten is geschaad. Del Castilho merkt op dat door de koersstijging ook de prijzen in de winkels de lucht in zijn gegaan. 

Het bevoegde gezag mag nooit het algemeen belang schaden, benadrukt de voorzitter van de politieke organisatie. Del Castilho is blij met de brief van de pg. De oproep van de politie wordt afgewacht en intussen zal op zoek gegaan worden naar meer informatie. Zij werkt nauw samen met Jessurun die het initiatief heeft genomen voor het indienen van een klacht tegen Hoefdraad. DA'91 heeft besloten Jessurun te ondersteunen. "Wij vinden deze reactie van de pg heel hoopgevend. Dit geeft aan dat het Openbaar Ministerie voldoende gronden ziet om een onderzoek op te starten. Wij gaan goed voorbereid en strategisch de rest van het proces tegemoet.