Rayon La Poule LVV start met ananas-project
13 Feb 2020, 06:37
foto


Te La Poule in het district Saramacca is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij begonnen met ananasteelt. De waarnemend rayon leider Nalinie Orie heeft samen met de landbouwvoorlichters van het rayon, het startsein gegeven voor dit project. Samen met particulieren wordt dit project uitgevoerd. Het is gebleken dat de grond te La Poule uitermate geschikt is voor de ananasteelt, zegt LVV. 

De grond te La Poule is eerst onderzocht, er zijn monsters genomen die aan een bodemonderzoek zijn onderworpen. Ook zijn de mogelijkheden bekeken voor afzet van de ananasproductie. De ananastelers zijn ingenomen met dit project, vooral omdat er gebleken is dat er afzetmogelijkheden zijn. Het ministerie zal de telers gedurende het hele traject blijven begeleiden en hen de nodige ondersteuning bieden. 

Minister Rabin Parmessar is zeer ingenomen met het initiatief van het rayonkantoor te la Poule en spreekt de verwachting uit dat meerdere rayons zulke initiatieven zullen ondernemen. Op die manier kan de plaatselijke bevolking gestimuleerd worden om gezamenlijk te telen, stelt de bewindsman die wijst op het voordeel van samenwerken. 
Advertenties