Bouterse: Respect voor Krijgsraad
23 Jan 2020, 07:36
foto
President Desi Bouterse geeft wat meer achtergrondinformatie over protocollaire afspraken die gemaakt zijn over de Krijgsraadzitting. (Foto: Raoul Lith)


“Ik ben goed behandeld door de Krijgsraad en ik heb de Krijgsraad ook respectvol behandeld. Zo moeten wij met elkaar omgaan.” Tot deze conclusie kwam Desi Bouterse nadat hij woensdag voor het eerst voor de Krijgsraad was verschenen. Hij heeft verzet ingesteld tegen het vonnis dat op 29 november vorig jaar tegen hem is uitgesproken in het 8 decemberproces. Hij is veroordeeld tot 20 jaar celstraf.

Bouterse heeft herhaaldelijk en op allerlei podia de vloer aangeveegd met de Krijgsraad en het 8 decemberproces, maar woensdag nadat hij voor dezelfde Krijgsraad was verschenen, sprak hij over respect voor de rechtbank. Tegen zijn aanhangers die hij na de zitting sprak op het Onafhankelijkheidsplein, hield hij de reden voor zijn aanwezigheid in de rechtszaal voor. “Ze hebben een verstek vonnis uitgesproken. Dat wil zeggen als ik niet ga, dan zou het vonnis zijn bekrachtigd.” Hij zei dat hij verantwoordelijkheden heeft en dat hij heeft aangegeven dat hij zal gaan, maar dat hij de (spel)regels wil bespreken.

“Mijn advocaat heeft een verzet ingediend en dat wil zeggen dat ik het niet eens ben met dat ding dat ze vonnis noemen. Ik ben het er niet mee eens en ik wil dat aan de rechter gaan zeggen.” Die kans heeft Bouterse echter niet gehad, omdat de zitting inhoudelijk niet is behandeld. “En het moment dat ik daar (Krijgsraad) verschijn, wil zeggen dat het hele proces van zoveel jaren opnieuw begint.” En zijn aanhang begint te juichen…

“Ik moet jullie melden dat de Krijgsraad mij alle respect heeft gegeven, we hebben elkaar respectvol behandeld en zo moet het zijn. We moeten elkaar over en weer respectvol behandelen. En ook voor de Krijgsraad vraag ik een groot applaus…” De paarse menigte applaudisseert…

Voorafgaand aan de zitting woensdag zijn, is er achter de schermen veel werk verzet door de politie en de militairen, zei Bouterse. Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de waarnemend hofpresident, Iwan Rasoelbaks, over de locatie, het protocol en de veiligheid. “Want je begrijpt dat wanneer de verdachte naar binnenkomt, iedereen hem fouilleert, maar als een president komt, dan komt hij met zijn veiligheidsdienst.” Ook daar is over gesproken, zei Bouterse. “Want je hebt politie daar, je hebt militairen en we moeten elkaar respecteren. En die mensen dragen wapens, dan kan ik niet komen met een waterpistool.” En de sympathisanten joelen…

Bouterse deelde mee dat hij met respect voor de rechterlijke macht een brief had geschreven naar het Hof van Justitie én de president van de Krijgsraad om te praten “als verantwoordelijke mensen omdat het gaat om Suriname.” President van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, zou teruggeschreven hebben dat zij niet kon ingaan op de uitnodiging omdat ze de zaak behandelt. “En daar heb ik respect voor.” Bouterse heeft daarop van gedachten gewisseld met de waarnemend hofpresident over het proces. “Jullie nemen het besluit, maar laten we praten over het proces dat komt. Ik zeg: je hebt een hofpresident die alle eer moet krijgen, maar je hebt ook een president van het land die alle eer moet krijgen. Hoe gaan we dat rijmen.?” Er werden diverse voorstellen gedaan. Rasoelbaks stelde voor om de zitting bij het Hof van Justitie te houden aan het Onafhankelijkheidsplein. In dat geval zou de aanhang zich op het Plein ophouden. Uiteindelijk werd de zitting in de Wulfingstraat gehouden. Bouterse is blij dat alles goed is verlopen en hij bedankte zijn aanhang, organisatie en de juristen voor hun bijdrage. 
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March