Regering kan pas morgen ingaan op crisis bij CBvS
20 Jan, 15:32
foto
Regeringscoördinator minister Soewarto Moestadja in DNA. (Foto: Raoul Lith)


De regering is nog niet zover met het onderzoek dat gaande is bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Regeringscoördinator in De Nationale Assemblee, minister Soewarto Moestadja, heeft meegedeeld dat de regering dinsdag met een formeel bericht komt. Hij bevestigt vandaag in 's lands vergaderzaal dat in het weekend governor Robert van Trikt en zijn waarnemer Ingeborg Geduld-Nijman hun ontslag hebben ingediend. Moestadja zou tot verontwaardiging van de oppositie inhoudelijk niet ingaan op deze kwestie. 

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt dat de samenleving niet serieus wordt genomen door de regering. Er moet verantwoording worden afgelegd. De koersen stijgen, maar de regering geeft nog geen duidelijkheid. NDP-fractieleider Amzad Abdoel voert aan dat zolang het onderzoek niet is afgerond er moeilijk een verklaring kan worden gegeven. Hij vraagt om duidelijkheid morgen en de geruchten die gaande zijn te ontzenuwen. Aangegeven moet worden hoe de functies ingevuld zullen worden en hoe het monetaire beleid verder inhoud gegeven moet worden. 

Carl Breeveld (DOE) merkt op dat er veel tegenstrijdige informatie gegeven wordt in de media. Hij haalt aan dat de CBvS samen met de procureur-generaal een centrale rol vervult in de Nationale Risk Analyse die gaande is. Hij pleit voor het geven van de informatie via De Nationale Assemblee, zodat alles helder en duidelijk wordt. Krishna Mathoera (VHP) brengt in herinnering dat zij een week geleden informatie heeft gevraagd over wat er gaande is bij de CBvS. Zij vindt het erg dat de regering nu nog niet concreet kan antwoorden, terwijl er sprake is van een crisissituatie. Hij wijst erop dat het niet eens duidelijk is wie nu de verantwoordelijkheid heeft op de bank. 

ABOP-fractielid Marinus Bee stelt dat de vicepresident of de minister van Financiën minstens aanwezig moest zijn in het college om informatie te verstrekken. Bee voert aan dat in het weekend de ontslagbrieven zijn ingediend. De regering had moeten aangeven wat er aan de hand is en wie de leiding heeft nu. Ook hij wijst erop dat de koersen stijgen en dat helderheid nodig is. Mathoera wil weten of het om een strafrechtelijk onderzoek gaat, tuchtrechtelijk of een intern onderzoek. Moestadja blijft erbij dat hij niet meer informatie kan geven. Er moet gewacht worden op morgen. Rossellie Cotino die de vergadering leidt, merkt op dat iedereen de informatie gewild had, maar het wachten is op morgen nu. 
Advertenties

Friday 28 February
Thursday 27 February