Verklaring afdeling NDP Paramaribo over vonnis
14 Dec, 04:42
foto


De afdeling Paramaribo van de Nationale Democratische Partij (NDP) volgt de ontwikkelingen voor wat betreft de politisering van de rechterlijke macht in ons land op de voet. In dit verband hebben de ettelijke aanvallen op onze voorzitter tevens president van de Republiek Suriname recentelijk een absoluut dieptepunt bereikt met het politieke vonnis in het bekende december strafproces. Deze uitspraak heeft overduidelijk de bedoeling om de NDP te beschadigen op weg naar de komende verkiezingen in 2020, ook al beweren tegenstanders anders, en bevestigt wederom dat de Rechterlijke Macht gepolitiseerd is. Het is de hoogste tijd om dit probleem aan te pakken, willen we voorkomen dat we toestaan dat een precedent wordt geschapen om politieke tegenstanders via het recht te criminaliseren en zelfs uit te schakelen.

Het is bij vriend en vijand bekend dat de NDP drager is van het dekolonisatie proces in Suriname en absoluut ons land op eigen kracht met de ondersteuning van bevriende naties wil ontwikkelen. Het is niet uitgesloten dat daarbij fouten zullen zijn en worden gemaakt, echter kan niemand de partij verwijten haar nobele doelen te hebben verraden. Ook nu weer zal de strijd bij de verkiezingen in 2020 gaan tussen dekolonisatie (NDP) en rekolonisatie (oude politiek). Bij de overname van de macht in 2010 was de ontwikkelingshulp uitgeput en moest er worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden om onze ontwikkeling te financieren, ook dat is de partij gelukt en niet in dank afgenomen. 

Ook nu weer zien we dat de tegenstanders van de NDP (vertegenwoordigers van de neo-koloniale krachten) wederom hebben getoond bereid te zijn om gebruik te maken van alle hun ten dienste staande middelen om het dekolonisatie proces dat wordt geleid door de NDP, te stoppen. Men heeft als 'Surinamer' niet eens de moeite genomen om de openlijke buitenlandse inmenging in interne aangelegenheden van onze natie te verwerpen, ongeacht wat men ook mag denken over het vonnis zelf. Bovendien wordt met het vonnis ons volk weer in een politiek avontuur gesleept waarop geen enkele echte rechtgeaarde Surinamer zit te wachten.

Het politiek gemotiveerde vonnis moet in dit kader worden gezien als een absoluut dieptepunt in de rechtspleging van Suriname. Men heeft zelfs niet geschroomd om het vonnis uit te spreken tijdens het staatsbezoek van de president aan de Volksrepubliek China, een actie die ruimschoots schaamteloos is. Evenzo moet het gedrag van bepaalde DNA-leden in dit kader ten stelligste worden afgekeurd, omdat ook deze volksvertegenwoordigers in hun persoonlijke politieke ambities er niet voor geschroomd hebben om het staatsbezoek van de President met hun a-nationale opstelling te moeten overschaduwen. Van een waarachtig DNA-lid mag namelijk worden verwacht dat deze in zijn opstelling altijd het nationaal belang laat prevaleren boven het enge partij politiek belang.

Rechtgeaarde Srananmans let op uw zaak. Er wordt weer een poging gedaan door neo-koloniale krachten om de soevereiniteit van onze instituten aan te tasten. Deze aanval moet op gepaste wijze worden afgeslagen en de NDP zal u daarin voorgaan. De NDP roept hiertoe iedere rechtgeaarde Surinamer dwars door alle politieke partijen op om alert te zijn en de aanvallen intern en extern op onze soevereine natie, af te slaan. De afdeling Paramaribo roept de president alvast op om het proces van reorganisatie in te zetten zodat met maximaal vereende krachten met succes kan worden geanticipeerd op de concrete situatie. President gaat u voort op de ingeslagen weg, schroomt u echter niet om waar nodig zaken te corrigeren.

Ten slotte willen wij de president en het totale Surinaamse volk feliciteren met het grote succes dat is behaald tijdens het Staatsbezoek van de president aan de Volksrepubliek China en oproepen om de vriendschappelijke relatie tussen onze naties nog verder te verdiepen.

NDP-afdeling Paramaribo
Namens deze,
Ricardo Pollard
secretaris

Monday 10 August
Sunday 09 August