Wirht wint met 104 stemmen van Read bij bond Rosebel
04 Dec, 00:00
foto
Een lid van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie brengt haar stem uit. De verkiezing vond plaats onder leiding van Sivis. (Foto: Raoul Lith)


Winston Wirht is gekozen tot voorzitter van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO). Hij heeft 320 stemmen gekregen en op Lloyd Read, die weer een gooi deed naar het voorzitterschap, hebben 216 mensen gestemd. Hij heeft 104 stemmen meer behaald dan de zittende voorzitter. In Brokopondo hebben 230 leden op Wirht gestemd en in Paramaribo 90. Read kreeg in Brokopondo 167 stemmen en in Paramaribo 49. Het aantal ongeldige stemmen is 24. Read heeft de RGWO geleid vanaf 2013, twee termijnen van drie jaar. 

Wirht om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er al afspraak is met het demissionaire bestuur voor de overdracht. De formele overdracht moet nog plaatsvinden. De verkiezing werd geleid door de Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis), onder leiding van directeur Victor Jones. Wirht zegt dat Jones heeft aangegeven dat in vier dagen het proces-verbaal met het verkiezingsresultaat overhandigd zal worden aan het zittende bestuur, waarna de overdracht kan plaatsvinden. "We zijn in een overgangsfase. Het nieuwe bestuur heeft intern overleg over hoe de overname zo goed mogelijk zal plaatsvinden," zegt Wirht. Er zal een ledenvergadering worden gehouden om de inzichten van het bestuur te delen met de leden voordat verder naar buiten wordt getreden," legt de gekozen voorzitter uit.  

De leden van de RGWO konden dinsdag tot 19.00 uur hun stem uitbrengen. Jones zegt dat er twee hoofdstembureaus waren waar de leden hun stem konden uitbrengen. Een op het emplacement van Rosebel te Brokopondo en het tweede  in het RGWO-gebouw in Paramaribo. Jones geeft aan dat er op Brokopondo ook twee mobiele stembureaus waren, één op de locatie Saramacca kamp en één bij de hoofdingang van Rosebel. De verkiezing is vlot verlopen. Jones laat optekenen dat de leden hun stem uitgebracht hebben op een lijst. Ze kleurden op één van de twee kandidaat-voorzitters. Dit heeft gemaakt dat het tellen makkelijk en vlot is gegaan.

Johan Seymor, die op de lijst van Wirht staat, zegt dat hij voor verandering gaat. Hij merkt op dat er mensen langer dan 15 jaar werken bij het bedrijf van wie de pensioen regeling beter geregeld worden. “Vandaar ik het bestuur wil ondersteunen." Ook baanzekerheid en groeimogelijkheid binnen het bedrijf zijn belangrijke punten voor Seymor. Hij merkt op dat eveneens naar de werktijden gekeken moet worden en deze ook analyseren. Seymor geeft aan dat er onder de leden vooronderzoek is gedaan om te kijken wie het best de voorzittershamer zou kunnen overnemen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Wilgo Valies de tegenkandidaat zou zijn van Read. Al gauw bleek dat hij minder populair was bij de leden. “We hebben met hem gesproken en we zijn vriendelijk uit elkaar gegaan,” zegt Seymor. Volgens  hem zien de leden in Wirht iemand die kennis heeft van de goudsector en de cijfers zo goed mogelijk zou kunnen vertalen. Hij merkt op dat de nieuwe voorzitter in de begin fase van Cambior, tijdens de onderhandelingen, ook een bijdrage heeft geleverd.

Raoul Lith

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January