PL: Democratie en rechtsstaat staan overeind
30 Nov, 04:43
foto


De Pertjajah Luhur (PL) roept de gehele natie op tot het bewaren van de rust en harmonie. Ook doet zij een dringend beroep op eenieder om de uitspraak van de Krijgsraad in het 8-decemberproces te respecteren en het recht zijn beloop te laten. Het vonnis toont aan dat de rechtsstaat en democratie in Suriname overeind staan. 

Het principe van scheiding der machten vormt een hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Vertrouwen in de rechterlijke macht is essentieel om de rechtsstaat levend te houden. De PL spreekt dan ook haar diepste waardering uit voor de zeer moeilijke taak die de drie vrouwelijke magistraten in het 8-decemberproces op zich hebben genomen, een zware verantwoordelijkheid die zij niet uit de weg zijn gegaan en die zij ongetwijfeld naar eer en geweten hebben uitgevoerd.

De partij spreekt de hoop uit dat het vonnis Suriname als samenleving dichter bij een nationale verzoening zal brengen. 

Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May