Column: Euforie alom
28 Nov, 00:59
foto
Kelvin Leerdam zal zich hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij Natio.


Door als eerste te eindigen in groep D van de Nations League B, heeft Natio zich niet alleen geplaatst voor de Goldcup, maar is ook promotie naar de A-League een feit. Deze prestatie is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is het resultaat van hard werken, offers brengen en de juiste prioriteiten stellen. Bondscoach Dean Gorré heeft met deze ingrediënten de succesformule gevonden, waardoor deze historische prestatie geleverd kon worden. De hele Surinaamse gemeenschap is ingenomen met de werklust en het karakter van deze spelersgroep en de staf.


Dat Gorré een doorzetter is, blijkt niet alleen uit de niet aflatende moeite die hij zich getroost om de spelers op een hoger niveau te krijgen, waarbij hij er niet voor schroomt om van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat trainingen te verzorgen, maar vooral ook uit het feit dat hij zich na een eerder fiasco met Natio, weer beschikbaar heeft gesteld. Menigeen zou er als een berg tegen opzien andermaal de schouders onder het werk te zetten, in de wetenschap dat het lokaal kader hem liever ziet komen dan gaan. Ook het niet te onderschatten offer dat Dean gebracht heeft, namelijk het achterlaten van het gezin om zich in zijn geboorteland te komen vestigen. Met deze stap heeft Gorré de criticasters, die beweerden dat hij geen Surinamer is, de mond gesnoerd. Hij heeft door zijn daden het tegendeel bewezen.


Hoewel Dean optimistisch is over het niveau van de lokale voetballers, aangevuld met onze twee internationals, kan hem geen naïviteit worden verweten. Daarom heeft hij in alle stilte samen met bondsvoorzitter John Krishnadath en andere relevante actoren, gezorgd voor kwalitatieve versterking van Natio. Hierdoor kon “powerhouse” Nigel Hasselbaink zich vòòr de twee laatste groepswedstrijden, aansluiten bij Natio. Ook de hordes om Kelvin Leerdam aan de groep toe te voegen, zijn al genomen. In aanloop naar de volgende editie van de Goldcup, zullen volgens Dean nog eens acht spelers die we vroeger alleen op de televisie konden bewonderen, aan Natio worden toegevoegd.


De Surinaamse Voetbal Bond heeft met de de introductie van het sportpaspoort in de roos geschoten. Ook de timing voor de invoering was perfect, waardoor de perspectieven voor Natio flink zijn toegenomen. Het ziet ernaar uit dat eindelijk alle neuzen in dezelfde richting wijzen, want bij de huldiging waren er ook exponenten uit de regering en het bedrijfsleven aanwezig. Daags na het succes gaan de gesprekken op bijeenkomsten, in de wachtkamer van de dokter of gewoon op de werkplek, nog steeds over Natio. Hopelijk zal deze stemming niet van korte duur zijn, maar zal er gedegen beleid worden ontwikkeld om de stijgende lijn te behouden. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in voetbal, zodat het Natio niet aan oefenwedstrijden ontbreekt in de aanloop naar de Goldcup en WK-kwalificatie, hetgeen de groepen overzee en hier te lande in staat zal stellen om goed op mekaar ingespeeld te raken. Ook moet Gorré een verbeterd contract krijgen om gemotiveerd verder te blijven slijpen aan de ruwe diamanten in de lokale competitie, zodat die hun volle glans bereiken. Ten slotte moet ook de waardering van de voetballers onder de loep genomen worden, zodat zij zich kunnen blijven inzetten om Natio de plaats te geven waar zij al tig jaren naar smakt.


Kortom, wil Suriname een rol van betekenis gaan spelen in de internationale voetbalarena, dan zal de nu heersende euforie omgezet moeten worden in concrete actie die onmisbaar is voor topprestatie. Namelijk: investeren en nogmaals investeren!

 

Mireille Hoepel

Advertenties

Friday 25 September
Thursday 24 September
Wednesday 23 September