AdeKUS heropent Bewegings- en inspanningslaboratorium
21 Nov, 21:55
foto
De officiële ingebruikname van het bewegings- en inspanningslaboratorium van de FMeW.


De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) heeft woensdag haar Bewegings- en inspanningslaboratorium heropend. Dit biedt de mogelijkheid aan docenten en onderzoekers om componenten van de menselijke bewegingen te analyseren. Het laboratorium is gehuisvest in het gebouw van het Medisch Wetenschappelijk Instituut aan de Kernkampweg. 

Dit laboratorium zal een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan de opleiding fysiotherapie als geneeskunde, het vergroten van de maatschappelijke dienstverlening en het verder ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek aan de FMeW. Bewegings- en inspanningsanalyses zullen aanvullende informatie geven voor medische specialisten en/of paramedici, die op basis daarvan een gerichte interventie kunnen bepalen of kunnen optimaliseren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het effect van een behandeling of interventie te kwantificeren, dat inzicht kan geven in de effectiviteit van een behandeling. 

De bewegings- en inspanningsanalyses worden nu gemaakt bij een nog beperkte doelgroep, zoals kinderen met Cerebrale Parese, volwassenen na een beroerte, met een hart- en vaatziekte of longaandoening. De stuurgroep van het laboratorium zal daarom op korte termijn medici, paramedici en zorgverzekeraars informeren over het belang en de mogelijkheden binnen het Bewegings- en inspanningslaboratorium. Daarnaast biedt het laboratorium de mogelijkheid om middels een cardiopulmonale inspanningstest, gecombineerd met opname van hartritme en bloeddruk, het inspanningsvermogen van een persoon te evalueren. Het inspanningsvermogen is te bepalen door de hoeveelheid zuurstof opname en de hoeveelheid vrijgekomen koolzuurgas tijdens inspanning, waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de fitheid van een persoon. Bewegings- en inspanningsanalyse vormen een integraal onderdeel van de (revalidatie)zorg op maat en zijn niet meer weg te denken in de (para)medische wereld. 

In de afgelopen twee jaren is er binnen het VLIR-South Initiatief project gewerkt aan de heropening van het bewegingslaboratorium en het inspanningslaboratorium, die heden zijn samengevoegd tot het Bewegings- en inspanningslaboratorium. Dankzij de inzet van Kenneth Lamur, Bewegingswetenschapper, is in 2012 met behulp van een twinningsproject het Bewegingslaboratorium geopend voor het kunnen uitvoeren van gangbeeldanalyses. Daarnaast is de aankoop van de inspanningsapparatuur en docenten die hierin gespecialiseerd moesten worden mogelijk gemaakt dankzij de VLIR-OUS-AdeKUS samenwerking. De huidige samenvoeging van het Bewegings- en het inspanningslaboratorium zal ons in staat stellen om de verschillende expertise gebieden in te kunnen zetten voor complexere bewegingsanalyses.