Wet Staatsschuld aangenomen met 26 stemmen vóór
01 Nov 2019, 19:23
foto
Oppositieleden (11) stemmen tegen de wijziging Wet op de Staatsschuld. Veel oppositieleden zijn afwezig.
(Foto: Raoul Lith)


De wijziging van Wet op de Staatsschuld is met 26 stemmen vóór en 11 tegen zojuist aangenomen. Een groot deel van de oppositie was afwezig vandaag. Initiatiefnemer Amzad Abdoel benadrukt dat het niet gaat om ongelimiteerd lenen door de regering. Op de 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) die er al was is er nog 35% van het BBP aan toegevoegd. Dat is wat de minister van Financiën maximaal kan lenen. Oesman Wangasabesari, voorzitter van commissie van rapporteurs, merkt op dat alleen bij calamiteiten de regering meer mag lenen. Boven de 35% moet de regering weer bij De Nationale Assemblee aankloppen. 

De oppositie heeft aangevoerd dat met de wetswijziging straffeloosheid is ingevoerd. Krishna Mathoera (VHP) stelt dat de wet alleen maar is ter bescherming van de minister van Financiën. Het strafbaar stellen van de minister bij overtredingen is eruit gehaald. De wet is volgens haar niet in het belang van het volk. Patricia Etnel (NPS) roept het volk op om op 25 mei 2020 een uitspraak te doen over het beleid van de regering. Zij belooft dat de regering na de verkiezing de mensen die het land en volk vernietigd hebben, zal vervolgen en opsluiten, waar ze zich ook op de wereld bevinden. 

Bij de indiening van de Staatsbegroting bij De Nationale Assemblee moet volgens de wetswijziging ook een schuldsaneringsplan ingediend worden, benadrukken Abdoel en Wangsabesari. Hierin moeten de uitgangspunten volgens welke de totale Staatsschuld onder het obligoplafond zal worden gehouden ook worden vervat. Bij de schuldsanering moet het verloop van de Staatsschuld onder normale, gunstige, alsmede tegenvallende economische omstandigheden worden aangegeven. In het schuldsaneringsplan wordt eveneens het tijdspad en de mate van het aangaan en delgen van schuldverplichtingen opgenomen die moeten leiden tot schuldvermindering, totdat het niveau van de Staatsschuld is teruggebracht onder het obligoplafond.

VHP-fractieleider Chan Santokhi heeft bij de stemmotivatie aangegeven dat het om een gelegenheidswet gaat. Wetten moeten niet gemaakt worden om een regering te beschermen. De wet is volgens hem in strijd met de grondwet. Diana Pokie (ABOP) voert aan dat hals over kop een gelegenheidswet is gemaakt. Voor wandaden van de regering wordt het volk opgeofferd. Er wordt eindeloos en straffeloos geleend zonder productie daartegenover. Marlon Budike (NPS) zegt dat in 2002 maatregelen getroffen zijn om het land te beschermen tegen ongebreidelde leningen. Het volk van Suriname moet worden behoed voor economische neergang. Abdoel merkt op dat geen enkele wet gelegenheidswet wet is. Het gaat om een dynamisch proces. De wet is nodig om ontwikkeling te brengen voor het volk. Melvin Bouva, waarnemend voorzitter, zegt dat maandenlang is gewerkt aan wetten om financieel-economische vooruitgang te brengen. Deze wet zal meehelpen om de ontwikkeling te helpen financieren. 
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August