Nurmohamed interpelleert regering over onderwijssituatie
23 Oct, 02:46
foto
Assembleelid Riad Nurmohamed.


Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) wil dat de regering De Nationale Assemblee (DNA) grondig informeert over de huidige ontwikkelingen binnen de onderwijswereld en wel over de situatie op alle schooltypen in diverse districten. Het onderwijs, de motivatie, de infrastructuur, het milieu op de scholen, de leerlingen/studenten, en de onderwijsgevenden, zijn ernstig geschaad. Nurmohamed heeft een interpellatievoorstel ingediend over deze kwestie.   

De Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Academische Lerarenopleiding en alle overige schooltypen zijn belangrijke onderwijsopleidingen waar veel studenten graag studeren. Het onderwijsjaar 2019-2020 is niet voor alle docenten/scholieren even prettig gestart. De infrastructuur, inclusief het milieu van bepaalde scholen/instellingen, voldoet nog steeds niet aan de eisen van de tijd, meent Nurmohamed. Er blijkt achterstallig onderhoud te zijn vanwege tekort aan tuinmannen, administratieve krachten, schoonmaaksters; schoolterreinen lopen vaker onder water, met alle gevolgen van dien z.a. bij het Pedagogisch Instituut. 

Er zijn geen nieuwe wet- en regelgevingsproducten gestuurd naar DNA, terwijl het onderwijsjaar 2019-2020 al is gestart. Er vinden diverse bouwactiviteiten plaats op het terrein van de universiteit, terwijl de oude gebouwen niet worden aangepakt. De ruimtelijke ordening, de prioriteiten van de universiteit inclusief de lerarenopleiding worden in de war gebracht. Er is gebrekkige informatie naar de samenleving in het bijzonder de huidige studenten, de aankomende studenten en het huidige personeel. Aan het begin van het schooljaar wordt discussie gevoerd over de FIBOS-ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar waren op bepaalde schooltypen stakingen gaande met als onderwerp, mutaties e.d. Mutaties of wijzigingen van arbeidsuren, vinden plaats zonder procedure, zonder reden, enkele uren voor de start van het schooljaar, kortom zonder transparantie en het principe van behoorlijk bestuur. 

Ouders moeten leermiddelen aanschaffen voor een of meerdere kinderen, en voor een of meerdere schooltypen en dat prijzen hiervan in de winkels vrij hoog zijn. Er zijn onvoldoende leermiddelen (leerboeken) per 1 oktober 2019 op bepaalde schooltypen en instellingen en geen nieuwe investeringen in labs gedaan op bepaalde schooltypen en instellingen voor onderwijs. Sommige leermiddelen worden langzaam niet meer verstrekt op scholen. Meubilair voor leerkracht is afgekeurd. Klassen zijn enorm warm (door klimaat verandering); geen airco’s. Leerlingen moeten sporten en komen bezweet terug, terwijl scholen niet voorzien zijn van badkamers e.d. Jaarlijks studeren leerkrachten af en kunnen geen plaats krijgen op een schooltype/instelling.  
 
Er is volgens Nurmohamed nog veel onduidelijkheid over de situatie bij de Academische Lerarenopleiding met name de positie van opleidingen, leerkrachten en wetgeving. Als voorbeeld wordt gegeven de logopedie opleiding die is beëindigd, terwijl er nog zoveel nodig zijn, met name in de ondersteuning bij meertaligheid en lezen. Vervolgonderwijs voor de afgestudeerden van 'De Nieuwe Leerkracht' wordt steeds beperkter. Er is nog steeds onduidelijkheid over de subsidie of geen subsidie voor de FIBOS scholen voor geen inschrijfgeld. De status van BEIP is onduidelijk door gebrek aan prestaties. Wanneer gaat het basisonderwijs over tot volledige nieuwe stijl? Kan een CLAD en Rekenkamer onderzoek komen naar de besteding van gelden bij het BEIP project? 

De vernieuwingen rond het beroepsonderwijs zijn nog onduidelijk door het gebrek aan prestaties/resultaten van het TVET project. Er is onduidelijkheid over benoemingen van directeuren en onderdirecteuren op bepaalde schooltypen z.a. HAVO I (OD functies). Er is geen transparantie en principe van behoorlijk bestuur. Er heerst onduidelijkheid over de afbouw van het avond IMEAO. De problemen nemen toe, studenten weten niet waar ze aan toe zijn en er is tekort aan personeel, somt het Assembleelid op. Er is ook onduidelijkheid over de bouw van nieuwe IMEAO scholen. Er is onduidelijkheid per oktober 2019 wat de 25 studenten avond IMEAO nu moeten doen. Is de opleiding avond HAVO gelijkwaardig aan de avond IMEAO opleiding. Sommige scholen z.a. het NATIN kampen met onvoldoende leslokalen. Er is negatieve ruis over de financiering van de LR Group internationaal. Zij financiert ook bouwactiviteiten z.a. de campusbouwwerken aan de Leysweg.