Presidentiële giften in relatie tot ongeschreven regels
18 Oct, 04:42
foto


Op 13 oktober jl. heeft onze president zijn 74e verjaardag herdacht. Ik wens hem bij deze alsnog vele jaren in goede gezondheid toe. Ik wens wel dat de vele jaren die ik hem toewens hij ze vanaf het komende jaar mag gedenken in de positie/situatie van gewezen president, omdat het beleid dat onder zijn leiding de afgelopen jaren is gevoerd, mijn goedkeuring absoluut niet draagt om hem nog meer termijnen als president te gunnen. De financieel-economische situatie en de sociaal-maatschappelijke ontwrichting van ons land zijn zeer triest. Er dient dringend ombuiging te komen van het nationaal ontwikkelingsbeleid, waardoor er weer goede vooruitzichten zijn op een welvarende toekomst. 

De president heeft diverse sociale instellingen en duizenden burgers getrakteerd i.v.m. zijn verjaardag, wat feitelijk geen probleem is. Het probleem is echter dat de goederen om te trakteren, naast de eigen inbreng van de president, ook mogelijk zijn gemaakt door verschillende ondernemers. Het aannemen van giften van ondernemers door de president is resoluut af te keuren en verdient geen schoonheidsprijs. Dit is overduidelijk het creëren van een bron van corruptie. Een zichzelf respecterende politieke ambtsdrager of topfunctionaris weet dat het accepteren van dergelijke giften zijn/haar gezag zal ondermijnen en zijn/haar machtspositie ernstig zal verzwakken. Aannemen van giften is gelijk aan het gezegde “voor wat hoort wat”.  

Met de naderende verkiezingen weten alle ondernemers dat de regering veel populistische projecten gaat uitvoeren om de kiezers te paaien. Met het geven van de giften proberen de ondernemers zich te “verkopen” aan de president, zodat zij bij het uitvoeren van projecten niet buiten de boot vallen. Volgens de IDB-procurementsregels mag een bestuurder geen giften accepteren van ondernemers, omdat belangenverstrengeling voorkomen moet worden. Zelf mag een bestuurder nooit alleen een gesprek voeren met een ondernemer en ook geen intieme relatie met deze onderhouden. Alles moet zakelijk gebeuren en offertes moeten door meerdere personen worden beoordeeld. Dit alles is om een zakelijke en objectieve beoordeling te kunnen maken in belang van het bedrijf of land. Intieme relaties en aannemen van giften hebben de potentie om het bedrijf of land ernstig te benadelen ten gunste van een elite clubje. Het is goed als de Comptabiliteitswet en de Anticorruptiewet in relatie worden gebracht met de IDB-procurementsregels. Hierdoor zou het land meer voordelen hebben dan aan het zogenaamd kaalplukcontract van de laatste dagen in de media.

Aan het handelen van bepaalde personen kunnen wij zien of de persoon integer is en een gevoel van eigen waarde heeft. Er zijn in elke samenleving altijd geschreven en ongeschreven gedragsregels. De ongeschreven regels zijn om moraal en ethiek te toetsen. Helaas zien wij keer op keer dat vele hooggeplaatste personen juist niet kunnen omgaan met de ongeschreven regels, waardoor moraal en ethiek zoek zijn in hun daden. In Noord-Korea werd enkele jaren geleden een adviseur die sliep tijdens een toespraak van de Noord-Koreaanse leider geëxecuteerd vanwege de nationale schande die hij het land heeft gegeven. In Suriname heeft iedereen kunnen zien hoe een raadsadviseur tijdens de laatste jaarrede van de president sliep, maar tot op heden heeft hij geen consequenties aan deze verwerpelijke schaamteloze vertoning verbonden. Ook de president heeft voor de zoveelste keer niet opgetreden tegen onacceptabele uitspattingen van zijn directe mensen, terwijl wereldwijd een ieder die de jaarrede heeft gevolgd, dit heeft gezien. Ik hoop niet dat het tijdens werkuren een slaapfestijn is in de werkruimtes van deze raadsadviseurs. Suriname heeft duidelijk behoefte aan dienstbaar leiderschap en waardig herstel van waarden en normen. 


Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com