Rapport Lancet: Malaria kan tegen 2050 zijn weggevaagd
11 Sep, 06:39
foto
Een arbeider in een Thais dorp spuit insecticide tegen de malaria muskiet in 2017. (Foto: Reuters)


Malaria kan binnen een generatie worden uitgeroeid, hebben wereldwijde gezondheidsexperts gezegd. In een op zondag uitgekomen groot rapport, zeiden 41 specialisten dat een toekomst zonder malaria al in 2050 kan worden bereikt.

Dit was in tegenspraak tot de conclusies van een malariareview vorige maand uitgebracht door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De experts drongen er bij de WHO op aan dit "doel van epische proporties" niet uit de weg te gaan.

Maar om dat doel te bereiken, moeten regeringen, wetenschappers en volksgezondheid voormannen meer geld en innovatie injecteren in de strijd tegen de ziekte en de muggen die het dragen, iets dat ambitie, toewijding en partnerschap vereist als nooit tevoren, zei het rapport.

"Te lang is malaria-uitroeiing een verre droom geweest, maar nu hebben we bewijs dat malaria tegen 2050 kan en moet worden uitgeroeid", zei dr. Richard Feachem, directeur van de Global Health Group aan de Universiteit van Californië. Hij was, in opdracht van het medisch tijdschrift The Lancet, mede voorzitter van een panel om maatregelen ter uitroeiing van malaria te beoordelen.

De mening van de Lancet commissie komt een paar weken nadat de WHO haar eigen rapport heeft gepubliceerd over de vraag of malaria kan worden uitgeroeid, met de conclusie dat uitroeiing niet snel kan worden bereikt en dat het stellen van onrealistische doelen met onbekende kosten en eindpunten kan leiden tot "frustratie en terugslag".

In tegenstelling tot de Lancet commissie zei het WHO-rapport dat de prioriteit nu zou moeten zijn om de basis te leggen voor toekomstige uitroeiing "en tegelijkertijd te waken voor het risico van mislukking dat zou leiden tot verspilling van enorme bedragen die alle betrokkenen frustreren".

Het Lancet rapport zei echter dat in plaats van door te sjokken met het gestaag terugdringen van malariagevallen, de mondiale gezondheidsautoriteiten 'in plaats daarvan zouden kunnen kiezen om zich te committeren aan een tijdsgebonden uitroeiingsdoelstelling die urgentie en toewijding zal brengen' in de strijd.

Malaria infecteerde ongeveer 219 miljoen mensen in 2017 en doodde ongeveer 435.000, de overgrote meerderheid van hen waren baby's en kinderen in de armste delen van Afrika. Vanwege de voortdurende overdracht loopt de helft van de wereldbevolking nog steeds het risico malaria te krijgen en wereldwijd doodt het elke twee minuten een kind.

Deze cijfers zijn weinig veranderd ten opzichte van 2016, maar het aantal wereldwijde gevallen was eerder gestaag gedaald van 239 miljoen in 2010 tot 214 miljoen in 2015 en het aantal sterfgevallen van 607.000 in 2010 tot ongeveer 500.000 in 2013.

Om de ziekte tegen 2050 uit te roeien, stelden de auteurs van het rapport drie manieren voor om de achteruitgang van malaria te versnellen. Bestaande malariabestrijdingsinstrumenten zoals klamboes, medicijnen en insecticiden zouden slimmer moeten worden gebruikt, zeiden ze, en er zouden nieuwe hulpmiddelen zoals vaccins moeten worden ontwikkeld.

Overheden in zowel malaria getroffen als malaria vrije landen moeten ook hun investeringen met ongeveer US$ 2 miljard per jaar verhogen om versneld tot positievere resultaten te geraken.