Regering: Alcoa-debat uit controversiële sfeer halen
24 Aug, 00:03
foto
Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen. (Beeld: DNA)


De regering heeft vrijdagavond in De Nationale Assemblee opgeroepen om de debatten over het beëindigen van de 60-jarige Brokopondo Overeenkomst (BO), uit de controversiële sfeer te halen. De ministers André Misiekaba (Sociale Zaken & Volkshuisvesting) en Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen hebben benadrukt dat er geen schuldvragen gesteld moeten worden, maar op basis van rationele argumenten discussies gevoerd dienen te worden. De regering zal waar nodig aanpassingen verrichten en heeft een transactieprotocol gepresenteerd. Er zal niet opnieuw onderhandeld worden met Suralco/Alcoa, deelt Akiemboto mee. 

Minister Akiemboto deelt mee dat in de ruim drie maanden van zijn ministerschap hij de vele documenten heeft bestudeerd en gesprekken gevoerd heeft met onder andere de presidentiële onderhandelingscommissie, de commissie van rapporteurs en deskundigen van De Nationale Assemblee. De onderhandelingsresultaten zijn volgens de bewindsman niet 'excellent', maar bieden wel een goede basis om de BO op basis van wederzijds goedvinden te beëindigen. Er is volgens hem een goede job gedaan door de onderhandelingscommissie. 

De onderhandelingen moesten volgens Akiemboto gevoerd worden in een andere sfeer en tijd dan 60 jaar geleden. De regering zal de opmerkingen die gemaakt zijn, meenemen om enkele zaken scherper te formuleren. De bewindsman maakt duidelijk dat aan het milieuvraagstuk veel aandacht is besteed. Als de BO alleen als basis was gebruikt voor de onderhandelingen met de multinational, zouden er geen afspraken gemaakt kunnen worden over milieu-aangelegenheden. Op basis van de huidige omstandigheden zijn er afspraken gemaakt over het energie- en milieuvraagstuk. 

Volgens Akiemboto zijn er misconcepties over de resultaten. Hij vindt het jammer dat de discussie nu pas gevoerd wordt in De Nationale Assemblee. Hij doet net als Melvin Bouva die vrijdag de vergadering heeft geleid, een beroep op de leden om de discussie zakelijk te houden. De eerste ronde van debatten zijn heftig geweest, maar dat is volgens Bouva meestal het geval. Hij hoopt dat in het weekend de gemoederen tot bedaren komen. De regering heeft beloofd op alle vragen antwoord te zullen geven en te zoeken naar oplossingsmodellen. Akiemboto heeft vrijdag een aanzet gegeven in welke context de regering de zaak bekijkt. Maandag zal gedetailleerd ingegaan worden op de vragen. Benadrukt wordt dat het nationaal belang dient te prevaleren bij deze kwestie en de discussies uit emotionele sfeer dienen te worden gehaald. 
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February