Visserscoöperatie Nickerie wil verlenging gedoogbeleid
21 Aug, 04:44
foto
Een visser in de vroege ochtend nabij de monding van de Surinamerivier.


Vissers verenigd in de Coöperatie Ontwikkeling Visserijsector Nickerie willen dat de autoriteiten, in deze de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, hen toestemming geeft om te vissen in het gebied dat bekend staat als Whiteboei. Vissen in het gebied is tot nog toe verboden en overtreding van het verbod levert boetes op. Vijf visserboten (tien personen in totaal) hebben dat aan den lijve ervaren. De Maritieme Politie heeft hen afgelopen donderdag beboetvoor het vissen in dat gebied. Ze moesten tussen de SRD 300 en SRD 900 betalen. Ook hun visvangst is in beslag genomen.

Volgens de coöperatie heeft het ingrijpen van de Maritieme Politie geleid tot een tekort aan vis op de Centrale Markt van Nickerie. Het is vissers per 15 augustus verboden te vissen in het 'Whiteboei'-gebied. De afgelopen zeven jaren is gedoogd dat de vissers in het gebied dat in lijn ligt met een witte boei in de vaargeul (vandaar de benaming whiteboei) opereerden. De vissers hebben dat gebied zelf in kavels verdeeld. Starnieuws verneemt dat het gebied niet ver ligt van het boorplatform dat bezig is in de Kankantrie put in de nearshore van Nickerie.

Ze voeren aan dat de aan hen toegewezen standplaatsen bij Lijn 1 - een half uurje varen in de monding van de Nickerierivier - uitgevist zijn. De standplaatsen bij Lijn 1 bestaan al 30 jaar, waar gedurende die periode is gevist. De vissers zeggen dat door verschuivingen van de modderbank het visbestand zich ook verplaatst. Zo hebben ze langzaam maar zeker hun activiteiten ook verplaatst naar wat zij noemen Lijn 2.

Ofschoon ze zich ervan bewust zijn dat ze illegaal in het gebied opereren, werpen ze op dat hun activiteiten al jarenlang is gedoogd. Ze zouden ook om legalisering van hun activiteiten in het gebied hebben gevraagd. Tot nog toe is elke formele toewijzing uitgebleven. Voor de vissers is het nu in de natte periode hoogseizoen. Gedurende drie maanden in de eb-perioden in de natte periode, boeren de vissers het best. Hun verzoek aan de LVV-minister is dan ook om het gedoogbeleid voor nog minstens twee maanden voort te zetten, in afwachting op formele stappen voor het gebied.

In Nickerie zijn er 60 vis-en garnalenvergunningen uitgegeven. Lijn 1 is opgedeeld in ongeveer 50 visstandplaatsen (te vergelijken met kavels met nummers). Elke visstandplaats heeft een nummer dat voorkomt op de visvergunning. De vissers beargumenteren dat de vangst bij Lijn 1 relatief veel te weinig is. Soms zijn ze "niet eens genoeg om de benzinekosten te compenseren, laat staande overige kosten als arbeidsloon, voeding en onderhoud," schrijven ze in een brief aan de minister.

De coöperatie doet een "zeer dringend" verzoek aan de LVV-minister om de vissers toestemming te geven om te mogen opereren in het noordoostelijk gebied achter Lijn 1. Zij vraagt de toestemming voor 20 vissers die elk twee arbeiders hebben. In aanloop naar behandeling van het verzoek, willen de vissers verenigd in de coöperatie dat de bewindsman hen nu al ontheffing verleend om in het bedoeld gebied te vissen totdat er een definitief besluit is genomen. De Maritieme Politie is in elk geval niet te vermurwen; zonder schriftelijke toestemming mogen de vissers niet opereren in het gebied.
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February