Van Dijk-Silos: Verduidelijking structureel karakter corruptie
13 Aug, 00:00
foto
Jennifer van Dijk-Silos tijdens de lezing van Kenniskring. (Foto: René Gompers)


"Ik heb gemerkt dat door de opmerkingen die ik gemaakt heb afgelopen week bij de lezing van de Kenniskring, er een verkeerd beeld is ontstaan in de samenleving. In de eerste plaats is het niet zo dat honderd procent van de korpsen corrupt is. Ik wilde met die uitspraak uitleggen dat in de korpsen corruptie structureel is, maar niet iedereen doet eraan mee." Dit zegt de voorzitter van het Project Management Team (PMT) van het Nationale Risk Assessment (NRA), Jennifer van Dijk-Silos om een nadere uitleg gevraagd in gesprek met Starnieuws. 

Van Dijk-Silos vindt het belangrijk dat men weet dat het PMT van het NRA op zoek is naar risico's. Het gaat om het identificeren en herkennen van risico's. Er moeten maatregelen getroffen worden om deze te verkleinen, beëindigen of in de ideale situatie helemaal te elimineren. Er is een systeem opgebouwd waarbij het PMT van geen enkele sector namen van personen weet. En als het om de private sector gaat, kent het PMT ook de namen van de instituten niet die non compliance zijn, corrupt zijn, of witwassen. 

"We werken niet met namen. Juist om de privacy en confidentialiteit te waarborgen. Wij hebben een computersysteem in elkaar gezet, waarin de vertegenwoordigers van de sectoren kunnen inloggen," legt de voorzitter van het PMT uit. Zo zijn er meerder banken, verzekeringsmaatschappijen, casino's en cambio's. Iedereen van de private sector krijgt een code. "We weten alleen maar bijvoorbeeld dat de informatie die binnenkomt over casino's gaat. Wij weten ook hoeveel casino's er zijn. Wanneer we naar de matrix gaan kijken, weten het PMT en zijn analisten niet welk casino concreet bedoeld wordt," verduidelijkt Van Dijk-Silos. 

Het PMT gaat werken met trends, diagrammen en percentages. Er zijn bijvoorbeeld tien casino's waarvan 60% wit wast. Bij dit voorbeeld wordt er dan geconcludeerd dat 60% van de casino's wit wast, 10% is compliant, 30% is een beetje compliant. Op die manier wordt er gewerkt, benadrukt Van Dijk-Silos. "We moeten namelijk het risico meten. Wij zijn geen justitieel instituut dat op zoek gaat naar: wie is corrupt, wie zit in drugs, wie zit in de zwart goudhandel, wie ontduikt belastingen. We zoeken naar de situaties, de gebeurtenissen, de risico's, die kunnen leiden tot een positieve beïnvloeding van money laundering en terrorism financing." Niet elke corruptie wordt onderzocht, alleen die zaken die leiden tot een positieve beïnvloeding van witwassen en financiering van terrorisme. 

"Dit is de bedoeling van het NRA. Ik hoop dat het grote publiek nu begrijpt waarmee we bezig zijn. We zijn niet op zoek naar mensen. Wij zijn geen politie en ook geen Openbaar Ministerie. Wij zijn ook geen ander justitieel orgaan dat moet gaan handhaven. Wij zijn maar een Project Management Team dat het land analyseert op zijn risico's om zodoende de risico's te elimineren of te mitigeren zodat er minder witgewassen wordt en minder terrorisme gefinancierd wordt. Dit is wat het PMT van het NRA helder wil maken. De discussies laaien zo op dat het duidelijk is dat men helemaal niet begrijpt waarmee wij bezig zijn," zegt Van Dijk-Silos.