Simons: Fondsen voor structurele oplossing huisvesting
06 Aug, 10:53
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. (Foto: René Gompers)


"We hebben in De Nationale Assemblee al een belangrijke basis gelegd door het Spaar- en Stabilisatiefonds in te stellen en vandaag behandelen we het Woningbouwfonds en Garantiefonds Huisvesting. Het is inderdaad belangrijk om te bepalen hoe eventuele inkomsten uit olie zullen worden ingezet. Er zijn nog wat andere meer ingewikkelde aspecten aan investeren in olie," zegt Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan Starnieuws. 

Voor 11.00 uur is een openbare commissievergadering op de agenda waarbij het Woningbouwfonds en Garantiefonds Huisvesting in behandeling worden genomen. Het gaat om de zoveelste initiatiefwetten waar Simons de motor van is. Het Garantiefonds moet burgers die vanwege hun werk (geen werkgevers verklaring en geen bedrijf) geen toegang hadden tot hypotheken, nu wel toegang krijgen. Het Woningbouwfonds zal burgers, in bij Staatsbesluit vastgestelde doelgroepen op transparante duidelijke wijze toegang geven tot een lage rentehypotheek, legt Simons uit. 

Het gaat daarbij om inkomensgroepen als lagere, lage midden en een aparte groep, de hogere midden inkomens. 
De overheid belegt het geld in het fonds voor langere tijd. "Ik wil met dit fonds ook een veilige nationale beleggingsoptie voor Surinamers creëren. Daarom is dat ook opgenomen en de regering is akkoord gegaan met het belastingvrij maken van de renteverdiensten van beleggers in het fonds. Zo hoop ik dat het sociale probleem van huisvesting op structurele en duurzame wijze wordt aangepakt. De bouwsector kan als economische sector gestadige activiteit hebben en zich ontwikkelen. Burgers hoeven hun geld niet alleen in dollars om te zetten om wat verdienen, terwijl ze anderen in de gelegenheid stellen hun woning te financieren," stelt de initiatiefnemer. 

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May