Manav Kanhai: Notarisambt is aan 'algehele renovatie' toe
17 Jul 2019, 04:46
foto
Manav Kanhai, de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen.


Manav Kanhai is dinsdag gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN). Het nieuwe bestuur, dat nog aangevuld moet worden, bestaat verder uit secretaris Anneke Chin-A-Lin en penningmeester Maureen Pinas. Het bestuur maakt zich sterk voor 'algehele renovatie' van het notarisambt. "Burgers moeten wederom vertrouwen krijgen in het integere en edele beroep," zegt Kanhai in gesprek met Starnieuws. 

Het nieuwe bestuur is zich er terdege van bewust dat het ambt van notaris niet meer dezelfde aanzien heeft als weleer. Daarom moet er gewerkt worden aan verbetering van het imago van het beroep. Intern zal er gewerkt worden aan de leden, zodat gezamenlijk een beter resultaat kan worden bereikt. Kanhai is blij dat ook de wetgeving wordt aangepakt, waardoor er betere controle wordt uitgeoefend op het notarisambt. Het is nodig om de wetgeving te verbeteren. De vereniging volgt de debatten in De Nationale Assemblee. 

Kanhai antwoordt op een vraag over de schorsing van notaris Diepak Chitoe voor zes maanden uit het ambt, dit jammer te vinden. Hij buigt zijn hoofd voor het Hof van Justitie dat als tuchtcollege optreedt tegen notarissen. Voorkomen moet worden volgens de nieuwe voorzitter van de VNKN dat het zover moet komen dat notarissen voor het tuchtcollege moeten verschijnen. Er lopen nog vier zaken bij het tuchtcollege, onder wie ook tegen Kanhai. Hij zegt het proces af te wachten. Kanhai is een jaar geleden beëdigd tot notaris. 

De notaris hoopt dat er gauw duidelijkheid komt in al de zaken, want het is niet goed voor het kantoor en ook niet voor burgers als uitspraken lang op zich laten wachten. Kanhai zegt dat de collega die zijn ambt zes maanden niet mag uitoefen, ook kan rekenen op steun van de VNKN. "Wij gaan allemaal samen werken aan betere uitoefening van het ambt", benadrukt de kersverse voorzitter. De beroepsgroep is het met elkaar eens dat de situatie moet veranderen. 

Advertenties