Tuchtcollege legt notaris Chitoe 6 maanden schorsing op
16 Jul, 18:19
foto
Het besluit van het tuchtcollege van het Hof van Justitie, waarbij notaris Diepak Chitoe voor zes maanden zijn ambt niet mag uitoefenen.


Diepak Chitoe mag de komende zes maanden het ambt van notaris niet uitoefenen. Het Hof van Justitie (HvJ), dienende als het tuchtcollege tegen notarissen, heeft hem een schorsing van zes maanden opgelegd. Het bestuur van de Vereniging Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN) bevestigt tegenover Starnieuws de schorsing die vandaag is ingegaan. Kandidaat-notaris Kitty Derby is door het Hof belast met de waarneming van het vacante kantoor. 

Het tuchtcollege bestaande uit elf rechters van het Hof is niet meegegaan met de eis van de procureur-generaal (pg) die ontzetting uit het ambt eiste op basis van artikel 44 van Wet op Notarissen (Wet notarisambt). Het Hof besliste op 29 maart 2019 dat in afwijking van de eis van de pg, “een schorsing van zes maanden passend en geboden acht aangezien beklaagde in de visie van het Hof gecategoriseerd kan worden als een ‘first-offender’ en het meteen opleggen van de zwaarte maatregel van ontzetting uit het notarisambt het hof disproportioneel voorkomt”.

Eerste tuchtzaak
De klacht tegen Chitoe is de eerste tuchtzaak tegen een notaris die is ingediend bij het Hof. Dit rechtsprekende orgaan kreeg in december 2015 een klacht van een burger binnen, die meende te zijn benadeeld door de notaris. Die heeft een akte van verjaring opgemaakt over een perceel dat deels aan de klager toebehoort. De notaris verzuimde om de stukken te verifiëren, wetende dat die vals waren, heeft hij te kwader trouw de akten laten passeren. Het Hof verklaarde de ingediende klacht gegrond.

Ambtsplicht verwaarloosd
Het Hof geeft in een van de overwegingen ook aan dat de beklaagde notaris “niet heeft voldaan aan zijn rechercheplicht en daarmee zijn ambtsplicht heeft verwaarloosd”. Volgens het Hof heeft de beklaagde hiermee blijk gegeven “als openbaar ambtenaar niet conform de vereiste zorgvuldigheid, voorzichtigheid en terughoudendheid te hebben gehandeld”. 

Ernstige inbreuk
De beklaagde notaris heeft via zijn advocaat alles tegengesproken. Hij droeg tijdens de behandeling van de zaak onder meer aan dat er wel aan de rechercheplicht is voldaan en er voldoende onderzoek is geweest. De pg concludeerde in zijn requisitoir dat de beklaagde “een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de betrouwbaarheid, die van een notaris verwacht mag worden in zijn optreden als notaris in het maatschappelijk verkeer”. 

Nog vier tuchtzaken
Starnieuws berichte in april 2017 dat het Hof klachten heeft binnengekregen tegen Surinaamse notarissen. “Als alles goed verloopt, hebben wij in mei de eerste tuchtzitting tegen een notaris,” zei de waarnemend Hofpresident, Iwan Rasoelbaks toen. Vernomen wordt dat er nu nog vier tuchtzaken op de rol zijn. 
De pg heeft op 2 juli 2019 de beslissing betekend aan de beklaagde en conform de beslissing is de schorsing twee weken hierna ingegaan.

Saturday 14 December
Friday 13 December
Thursday 12 December