Hoefdraad vraagt Ravaksur tijd voor belastingmaatregelen
11 Jul, 02:47
foto


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft Ravaksur twee maanden de tijd gevraagd voor belasting-verlichtende maatregelen. Starnieuws verneemt dat de minister de organisatie schriftelijk heeft meegedeeld dat de regering voorstander is van aanpassen van de belastingschijven, maar dat er meer tijd daarvoor nodig is. Dit, gezien de complexiteit van deze maatregel. 

De bewindsman laat Ravaksur weten dat de belastingwetgeving een integrale aanpassing behoeft. De aanpassing moet ertoe leiden dat de financiële duurzaamheid en de productieprocessen worden ondersteund. Hoefdraad heeft gereageerd op brieven van de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein. Hij had in maart en in juni aangedrongen op een vervolggesprek met de bewindsman. 

Financiën is begonnen met noodzakelijke aanpassingen van het belastingstelsel. Deze moeten ertoe bijdragen dat de belastingdruk voor loontrekkers verlicht word. De fiscale aanpassing moet ook te financieren zijn, legt de minister uit aan Ravaksur. Als de balans wordt verstoord, kan deze een nadelige invloed uitoefenen op het prijspeil. 

De minister heeft Ravaksur aangegeven dat vooral de werkenden in de formele sfeer de druk van de loon- en inkomstentarieven dragen. Er zijn compensatiemaatregelen getroffen in de crisisjaren om deze groep tegemoet te komen door vaste toelagen en belastingvrijstellingen te verruimen. Door het sociaal beleid van de overheid zijn alle werkers binnen de economie beschermd. Zo worden de energie- en watertarieven alsook het publieke transport, het onderwijs en tarieven binnen de gezondheidszorg, laag gehouden. De overheid heeft als beleidsdoel te werken aan rechtvaardige belastingen en heffingen, heeft de minister benadrukt in zijn schrijven aan Ravaksur. 
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May