Vicepresident waardig?
10 Jul 2019, 09:24
foto
Vicepresident Ashiwn Adhin


Dat waren opzienbarende opmerkingen waarop de vicepresident (vp), Ashwin Adhin meende in de afgelopen week de gemeenschap te moeten vergasten. De vp vindt dat de burgers hun woede over de thans heersende slechte financieel-economische situatie niet moeten richten op de huidige regering, maar op regeringen onder leiding van president Ronald Venetiaan. 

Het schrappen van de drie nullen op onze bankbiljetten werd gelijkgesteld aan volksverlakkerij. Vreemd dat de vp niet begreep dat hij met dit soort opmerkingen zeer kwetsend bezig is naar de zeer eerbare burger van ons land, André Telting. Zich kennelijk van geen kwaad bewust verklaarde de vp namelijk in een daaropvolgend interview niets kwaads te hebben gezegd over onze gewezen Centrale Bank van Suriname Governor, André Telting. Integendeel heeft hij – naar zijn zeggen - grote bewondering voor Telting. Weet de vp dan niet dat André Telting en de toenmalige minister van Financiën, Humphrey Hildenberg, de architecten waren achter het financieel-economisch herstel van Suriname in de negentiger jaren van de vorige eeuw en het begin van de 21e? De periode die hij zo negatief beschreef.

De opmerkingen van de vp deden vooral veel stof opwaaien vanwege het feit dat wij – van mensen die tot oordelen bevoegd zijn – tot dan toe geen (noemenswaardige) wanklanken gehoord hadden over het financieel economische beleid waar hoofdzakelijk het signatuur van Telting en Hildenberg onder stond. 
André Telting en Humphrey Hildenberg konden autonoom hun werk als monetaire autoriteiten doen, zonder te vrezen dat president Venetiaan en zijn regeerteam hen middels drogredenen de laan uit zouden sturen. 
Die regeringen onder aanvoering van president Venetiaan respecteerden alle instituten, met name de constitutionele.

Vp Adhin fulmineerde over het feit dat in die tijd de afdeling Invoer, Uitvoer, Deviezen (IUD) - die zorgde voor regulering van deviezen - opgeheven werd. 
De burgers mochten vrij over deviezen beschikken en zelfs deviezenrekeningen openen op particuliere banken. Woedend concludeerde de vp dat de burgers thans gezamenlijk meer deviezen op de banken hebben dan de overheid. Als dat klopt, zouden wij erop kunnen wijzen dat de huidige regering een broodje van eigen deeg krijgt. De Wet op de Staatsschuld, die mede door Hildenberg was geïntroduceerd om de overheid te dwingen tot het voeren van een prudent beleid, werd illusoir gemaakt door het steeds verruimen van het obligoplafond. Hadden de huidige regeerders de 'eenvoudige' lessen van Hildenberg en Telting maar ter harte genomen: “Je kan niet meer uitgeven dan je ontvangt. Als je leent moet dat voor iets duurzaams zijn, maar zeker niet voor de consumptie.
De vp toont zich duidelijk warm voorstander van een geleide economie. Een economie die zelfs Cuba, China en Rusland nu bezig zijn af te zweren. 

De overheid moet reguleren, maar door de volkssoevereiniteit waar wij ons middels de grondwet aan gecommitteerd hebben, moet het besturen plaatsvinden tot meerdere glorie van de burgers en niet ten faveure van een groep “bevoorrechten”.
Hopelijk zijn de uitspraken van de vp geen opmaat om nog meer beperkende maatregelen te nemen tegen particuliere bezitters van een valutarekeningen.
De uitspraken van de vp geven reden tot de noodzaak van serieuze debatten  tussen ter zake deskundigen. Laat de vp economen voorstellen die het opneemt tegen economen die het beleid van de regeringen van Venetiaan/Sardjoe/Ajodhia c.q. NF/V7 verduidelijken. 

Laten we onze respectabele bestuurders met een roemrijk verleden niet door het slijk halen. Het is laf en ondankbaar om mensen die met hart en ziel, onbaatzuchtig gewerkt hebben aan de opbouw van Suriname valselijk te beschuldigen. Het doet niet alleen pijn, maar het stimuleert anderen niet tot dit opofferend gedrag. 
Beseft de vp niet dat hij en zijn regering dubbelhartigheid kan worden verweten. Als dat financieel-economisch beleid van die Nieuw Front-regeringen zo slecht was waarom gaf de huidige regering toestemming om het boegbeeld daarvan, Humphrey Hildenberg, in juni 2017 met staatseer te begraven?

De geschiedenis zal duidelijk maken dat regeringen o.l.v. Ronald Venetiaan - zonder met bravoure te spreken van een 'kruistocht tegen de corruptie' meer gedaan hebben om corruptie te voorkomen of te bestraffen dan de huidige regering.
Ik blijf erbij dat onze verkiezingscampagnes te vroeg zijn begonnen. Als de soep nu al zo heet wordt opgediend, wat zal dat dan volgend jaar worden. Het lijkt mij dat de president en de vicepresident de overige politici moeten voorgaan in het bewaren van rust en het etaleren van rationeel gedrag. Ik hoop dat de vicepresident in het vervolg zijn woorden met meer zorg zal kiezen, maar vooral niet zonder dat hij daartoe redenen heeft, in het wilde weg zal beschuldigen.

Hans Breeveld

Advertenties