Verbeterde Rekenkamerwet met 35 stemmen goedgekeurd
10 Jul, 03:58
foto
Initiatiefnemer van de Wet op de Rekenkamer, Jennifer Simons, beantwoordt vragen van leden. (Foto: Raoul Lith)


Een sterk verbeterde wet op de Rekenkamer is dinsdagavond met algemene 35 stemmen aangenomen. Coalitie én oppositie stemden vóór de wet, een initiatief van de leden Jennifer Simons, Oesman Wangsabesari en Jennifer Vreedzaam (allen NDP). Oppositieleden hadden graag gezien dat de sancties tegen leden van de regering die geen informatie geven aan de Rekenkamer nadrukkelijk in de wet opgenomen moesten worden. Het komt te vaak voor dat ministers geen verantwoording afleggen. Dit blijkt ook uit de verslagen van de Rekenkamer. 

Simons heeft als woordvoerder de gehele wet uitgeplozen en erdoorheen gekregen samen met deskundigen. De regering heeft ondersteuning gegeven aan de wet, maar het beantwoorden van vragen is overgelaten aan de initiatiefnemers. Het werk dat voorbereid was door de vorige voorzitter van commissie van rapporteurs, André Misiekaba, is voortgezet onder leiding van Amzad Abdoel. Hij benadrukte dat met deze wet meer transparantie is gekomen. Het instituut is verder versterkt en de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Samen met de Comptabiliteitswet, die in behandeling is, zullen de verantwoording, controle van overheidsuitgaven en transparantie verder worden aangescherpt. 

Krishna Mathoera (VHP) wees erop dat over zoveel zaken de regering totaal geen verantwoording aflegt. Zo is het niet duidelijk wat de reis van de regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin naar Ghana heeft gekost. Ook vindt ze de uitgaven van ruim SRD 1 miljoen rond de komst van de Indiase president aan Suriname veel te hoog. Zij benadrukte dat wetten aannemen nog niet inhoudt dat deze daadwerkelijk worden gehandhaafd. Dat blijkt steeds in de praktijk. Daarom had zij net als Patricia Etnel (NPS) en Carl Breeveld (DOE) gezien dat er concrete sancties in de wet opgenomen werden. Breeveld benadrukte dat ministers hun verantwoordelijkheid moeten nemen als ze ernstig tekortschieten. 

Simons is puntsgewijs ingegaan op alle gestelde vragen. Zij wees er op dat deze wet allang moest komen. Er is hard aan gewerkt en de wetgeving is enorm verbeterd. De Rekenkamer krijgt een eigen budget. Er wordt een bureau ingesteld met als doel zorg te dragen voor de personele, professionele, administratieve, technische en wetenschappelijke ondersteuning van de Rekenkamer bij de uitvoering van de kerntaken en verantwoordelijkheden. 

Na de aanname van de wet heeft de regeringscoördinator, minister Soewarto Moestadja, aangestipt dat de regering zich zal houden aan de wet en de gevraagde informatie zal verstrekken aan de Rekenkamer. De periode waarin dit niet gebeurde door alle leden van de regering, moet als gepasseerd worden gezien. De regering is gehouden aan de informatieplicht. Hij bedankte de initiatiefnemers en De Nationale Assemblee voor de aanname van de wet. De aanname van de wet betekent ook een nieuwe hoofdstuk voor de regering. 

De vergadering werd geleid door vicevoorzitter Melvin Bouva. Er is ruim drie uren geschorst voor overleg tussen de initiatiefnemers en de deskundigen. Deze urenlange schorsing heeft tot irritatie geleid bij de oppositie. Mathoera merkte op dat vanuit de leiding mededelingen kunnen worden gedaan aan de leden en andere dat de schorsing veel langer zou duren dan verwacht. Bouva merkte op dat het niet altijd van te voren kan worden voorzien hoeveel tijd nodig is om aanpassingen te plegen in de ontwerpwet.