Houttransporteurs negeren rijverbod Carolina
21 May 2019, 22:51
foto
Ondanks het rijverbod blijven de houttransporten ongestoord doorgaan op de weg Carolina en West-Suriname. (Foto: BIC Para)


Het rijverbod op de weg naar Carolina en West-Suriname biedt geen soelaas. Transporteurs van rondhout lappen het verbod aan hun laars en blijven zware ladingen over de weg verplaatsen. Sinds vorig jaar geldt er een verbod voor alle verkeer boven de vijf ton op de weg naar Carolina en West-Suriname.

Het laakbaar gedrag van de transporteurs heeft de weg in een deplorabele staat gelaten. Het zwaartransport vindt zowel in de morgen als in de avonduren plaats. Concessionarissen uit de directe omgeving van Mapane hebben de weg vorig jaar gerehabiliteerd, nadat deze was beschadigd door zware ladingen en de regenval.De weg is nu opnieuw beschadigd en verkeert in een zeer slechte staat. Dorpsbewoners van Cassipora oefenen druk op de districtsleiding om maatregelen te treffen. Het zijn immers de dorpsgemeenschappen die de dupe worden van de slechte weg.

Intussen heeft de Surinaamse Houtunie laten wegen dat zij de weg opnieuw zal aanpakken. Er zullen zware machines worden ingezet om de grote kuilen te dichten met basecore steenslag. Ook zullen er sleuven worden gegraven en wegtrensen worden aangelegd, waarna het wegdek zal worden geegaliseerd. Voorts is besloten om een controlepost met hefboom te plaatsen te Cassipora waar er zal worden gecontroleerd op het laadvermogen en de rijtijden.

De concessionarissen die bezig zijn in de gebieden Carolina en West Suriname zullen binnenkort instructies krijgen van de autoriteiten over tijdelijke aanpassen van houttransport bij zware regenval. Intussen blijft het rijverbod van boven de 5 ton van kracht.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May