Stembureaulocaties Boven-Suriname worden geïnspecteerd
17 May 2019, 23:13
foto
Soraya van den Berg van de werkgroep Legger. (Foto: Biza/NII)


De bestaande stembureaulocaties in het Boven-Surinamegebied krijgen inspectie van de verkiezingswerkgroep Legger. “Er zal worden gecontroleerd wat de conditie van de verschillende stembureaus is. Dit is nodig om te bepalen of er renovaties moeten worden gedaan en of moet worden uitgekeken naar nieuwe stembureaulocaties, omdat de oude niet meer voldoen”, zegt Soraya van den Berg, coördinator van de commissie.

In het Boven-Suriname gebied zijn er twintig bestaande stembureaulocaties. De evaluatie van deze locaties en het identificeren van eventueel nieuwe plekken, zal in samenspraak met de districtscommissaris plaatsvinden. Een bestuursambtenaar van het Boven-Surinamegebied en leden van de werkgroep Logistiek, zullen de groep vergezellen, omdat deze  werkgroep verantwoordelijk is voor de renovaties, terwijl de bestuursambtenaar bekend is met de locaties en de gehele omgeving.

In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is verdeeld, er een of meer stembureaus zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld. De indeling vindt plaats door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte legger. De legger bevat per district de stembureaus per ressort, alsook het totaal aantal kiezers per adres en stembureau, zegt de Communicatie Unit van Binnenlandse Zaken.

De taak van de werkgroep Legger is om tijdig een betrouwbare lijst van stembureaulocaties te produceren voor de verkiezingen in 2020. De stembureaus die worden ingezet moeten op de dag van de verkiezing voor iedereen toegankelijk zijn, beschikken over goede sanitaire voorzieningen, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden hebben en ook zijn voorzien van schoonmaak en bewakingspersoneel.