Abdoel: Misiekaba gaat een geweldige job doen als minister
16 May 2019, 00:00
foto
Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider, met André Misiekaba die afscheid neemt als fractievoorzitter, omdat hij minister wordt van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.


Amzad Abdoel, binnenkort geen waarnemer maar fractievoorzitter van de NDP, weet zeker dat André Misiekaba een geweldige job zal doen op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. "Ik had hem liever bij ons in De Nationale Assemblee willen houden, maar ik weet zeker dat hij een zeer goede job zal doen als minister. Het sociaal beleid is altijd zijn stokpaardje geweest. Ik heb vaak hem zijn visie en ideeën horen poneren in DNA, hoe wij het sociaal beleid beter inhoud kunnen geven," zegt Abdoel om een reactie gevraagd aan Starnieuws.  

"Ik wens hem het allerbeste in zijn politieke carrière.  Ik heb negen jaren heel prettig met hem samengewerkt. Vanaf vandaag zal hij de scepter zwaaien bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.  Niemand beter dan André Misiekaba, weet wat de gevoelens, de wensen en grieven van de fractie en de NDP zijn over het sociale beleid.  Als fractieleider heeft hij mij als waarnemend fractieleider de ruimte geboden om het werk te leren en me eigen te maken. Hij is iemand met wie je kan praten. Zijn flexibiliteit en oprechtheid maakt hem tot een sterke fractieleider," zegt Abdoel. 

De verwachtingen over Misiekaba zijn heel hoog. "Ik heb er geen twijfel over dat hij concrete resultaten zal neerzetten. Aan onze ondersteuning in DNA hoeft hij niet te twijfelen. Dat is hem verzekerd. We zullen hem enorm missen, als leider, als kameraad, als maat, als begeleider, als coach, als beschermheer, maar meer nog als fractieleider. Wij zien minister André Misiekaba van Sozavo in spe als een enorme versterking van het regeerteam. Ook de andere ministers zullen onze ondersteuning genieten waar er goed werk wordt verricht en een opbouwende kritische begeleiding, waar dat moet."

We juichen ook toe dat minister Lekhram Soerdjan in het regeerteam blijft en zijn krachten mag geven aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Wij kennen hem als een hardwerkend en oprecht persoon. Wij denken dat hij bij RGB veel meer kan neerzetten. Van zijn deskundigheid en oprechtheid kunnen wij op dit ministerie goed gebruik maken. Wij wensen de andere ministers die vandaag worden beëdigd ook enorm veel kracht en wijsheid toe. Laat deze versterking van de regering leiden tot een versnelde realisering van de beleidsdoelen", spreekt Abdoel de hoop uit.