Ferrier: Onderwijs moet talenten kinderen aanwakkeren
25 Apr 2019, 08:32
foto
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukt de ontwikkeling van talenten van kinderen. (Foto's: Raoul Lith)


Onderwijs zal de talenten van het kind moeten aanwakkeren om zich optimaal te ontwikkelen. Talenten zijn aangeboren zijn, terwijl competenties aangeleerd moeten worden. Minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt dat het onderwijssysteem fundamenteel moet veranderen. Suriname heeft een dynamisch kader nodig op elk niveau en in elke arbeidssector, meent Ferrier. Zij heeft woensdag de opening verricht van 'een nationale dialoog voor hervorming van het onderwijs'.

Tijdens de dialoog wordt gekeken naar hoe het onderwijs in Suriname in de toekomst eruit moet zien, waarbij het kind centraal staat. Ook de veranderende rol van de leerkracht binnen het onderwijs en uitdagingen zoals de multiculturele diversiteit zijn essentieel. De onderwijsminister is ervan overtuigd dat er geen ad hoc pogingen meer moeten worden genomen om het onderwijs te verbeteren en geen documenten met aanbevelingen die niet worden uitgevoerd. Er zal volgens haar een goed fundament gelegd moeten worden dat continuïteit van het onderwijsproces garandeert. “We zullen ervoor moeten zorgen dat het onderwijssysteem wordt ondersteund door een raamwerk van relevante wetgeving zodat we verder kunnen bouwen en het beste kunnen halen uit ons menselijk potentieel.”

Het onderwijssysteem moet geen productiesysteem zijn waarbij het behalen van een diploma het enige doel wordt en niet het opdoen van kennis, het leren van vaardigheden en het vormen van kritische creatieve mensen die zelfstandig op zoek gaan naar kennis. Jonge mensen moeten instaat gesteld worden onderwijs te volgen om bij te dragen aan de nationale ontwikkeling. Het onderwijs uit de twintigste eeuw voldoet niet meer voor kinderen die in de eenentwintigste eeuw geboren zijn. Zij hebben andere vaardigheden nodig om uitdagingen van deze eeuw aan te gaan, benadrukt Ferrier.

Compentiegericht onderwijs brengt met zich mee een andere manier van onderwijs geven, van toetsen en een andere rol voor de leerkracht en de inspectie, stelt Ferrier. Ze benadrukt dat de rol van de leerkracht meer die van coach moet zijn om kinderen te begeleiden, adviezen te geven, een uitvinder om manieren te vinden om de intrinsieke motivatie en verwondering van het kind bruisend te houden. Er zijn volgens de minister ook verschillende uitdagingen onder andere op het gebied van de meertaligheid en ondersteuning van kinderen met speciale behoeften.

Wet komt dit jaar
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons staat stil bij de dieperliggende gedachte in het onderwijs en de rol ervan in de samenleving. Formeel onderwijs in wordt door de Staat ingesteld en is volgens haar een beleidsinstrument. Het is niet neutraal en niet inherent goed, het is een hulpmiddel dat op verschillende manier kan worden ingezet. Onderwijs moet scherp zijn gericht op het belang en de realiteit van onze eigen samenleving en omgeving en moet bijdragen tot positieve beeldvorming van alle groepen in Suriname over zichzelf en over de ander.Onderwijs moet het vertrouwen van onze kinderen en jongeren in zichzelf versterken zegt de DNA voorzitter.

Onderricht heeft volgens Simons niets met school te maken heeft, het vindt altijd plaats; mensen blijven vanaf kind tot tiener en op oudere leeftijd leren. Het grootste deel van dit leren vindt niet plaats in een gestructureerde, geïnstitutionaliseerde omgeving. Simons benadrukt dat dat leren een natuurlijk proces is en altijd plaatsvindt en een onderdeel van de menselijke ervaring. Het onderwijssysteem is een onderdeel van het totale leren dat plaatsvindt.

De toegewijde leerkrachten moeten de kans krijgen zich verder te scholen en zichzelf in de spiegel te zien, omdat ze niet slechts taal en rekenen onderwijzen, maar de toekomst van Suriname in hun handen hebben. Ze moeten helpen een nieuwe generatie te vormen. De mensen die niet toegewijd zijn moeten een andere job doen. De Assembleevoorzitter benadrukt dat voor de nieuwe leerkrachten, de beste leerlingen nodig zijn, om anderen te leren. De opleiding moet hoog zijn en het beroep moet verheven en gerespecteerd worden.

Simons geeft aan dat de huidige onderwijswet uit de koloniale tijd is en tot nu toe niet is gewijzigd. Er is nog geen wet naar het parlement gegaan terwijl er wel over is gesproken. De Assembleevoorzitter zegt dat ze reeds 23 jaar wacht op de wet en dit niet langer zal doen, in 2019 zal de onderwijswetgeving worden aangepast. Ook gezondheid zal worden opgenomen worden in de onderwijswet.

Raoul Lith
Advertenties