Valies steunt kort geding tegen rij- en voertuigenbelasting
28 Feb 2019, 03:14
foto
Wilgo Valies, lid van de NPS.


Ex-vakbondsleider Wilgo Valies, die zich aangesloten heeft bij de NPS, roept burgers op om de rechtszaak tegen de betaling van de rij- en voertuigenbelasting te ondersteunen. De zaak dient vanmorgen om 08.30 uur. Volgens Valies moet er protest aangetekend worden tegen de gang van zaken, omdat het niet om een rechtvaardige zaak gaat. Eerder had NPS-voorzitter Gregory Rusland in De Nationale Assemblee gewezen op de onrechtvaardigheid van de invoering, omdat een dergelijke belasting in de periode 2005 reeds was geïncorporeerd in de government take voor brandstof. Het gaat volgens Rusland om een dubbele betaling van belasting.

Valies meent dat het volk wordt uitgemolken. Hij roept de gemeenschap op om dusdanig protest aan te tekenen waardoor de wet op zijn minst buiten werking kan worden gesteld. Als blijkt dat nu slechts 25% van het aantal bezitters van voertuigen heeft betaald, zijn er meer dan 100.000 mensen die nog zouden moeten betalen. "We moeten onze stem ertegen laten horen en kunnen uiteindelijk naar de rechter gaan zodat er correctie optreedt", meent hij.

Valies is vandaag ook aanwezig op de rechtszitting. Er circuleert al een oproep via social media, maar er worden ook strategieën uitgewerkt om mensen op andere manieren te mobiliseren om naar de rechtbank te gaan.

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June