Bouterse vindt tripartiet overleg belangrijk voor natievorming
23 Mar 2011, 17:00
foto
President Desi Bouterse installeert de leden van het tripartiet overleg. (Foto: Ramon Keijzer)


President Desi Bouterse heeft het tripartiet overleg orgaan geïnstalleerd zonder de vertegenwoordiging van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Bouterse zegt dat de regering het orgaan ziet als een belangrijk instrument tot natievorming dat zorg moet dragen voor de welvaart van de samenleving.

Solidariteit, eenheid en samenwerking staan daarbij centraal in de aanpassingsprocessen die steeds voorkomen. “Vandaar dat meerdere soorten partners moeten samenwerken. Het gaat in deze om de indeling van de mensen in het kader van kapitaal, arbeid en sociale organisatie, wat het bedrijfsleven in ruime zin omvat”, zegt Bouterse.

De president zegt dat in dit proces van het tripartiet overleg er altijd krachten zullen zijn die vooruit willen, maar ook krachten die tegenwerken en kiezen voor stilstand. “De regering beschouwt het als haar taak om een afgewogen benadering tegen deze krachten in te nemen”, zei het staatshoofd. Volgens hem moeten de sociale partners ruimschoots de gelegenheid krijgen om consensus te bereiken over vraagstukken, nog voordat de regering tot besluitvorming komt. Beraadslagingen binnen het orgaan moeten volgens de president dan ook op een gestructureerde wijze plaatsvinden.

De aanvaarding van het lidmaatschap van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft volgens Bouterse de verplichting op Suriname gelegd tripartiet overleg te bevorderen. “Het is nodig om de kwaliteit van dit overleg te plaatsen in een breder kader, als men er successen mee wenst te bereiken. De richting waarin deze samenleving zich moet ontwikkelen is daarbij het vertrekpunt en daarin staat de mens centraal”, aldus de president. Er moet, naast basis aspecten zoals onderwijs en volksgezondheid, gestreefd worden naar volledige werkgelegenheid.

Bouterse zegt dat het element van duurzaamheid gelijk staat aan dat van structurele mobiliteit in het economisch proces. “Zowel de ondernemer als andere menselijke factoren moeten deze mobiliteit als kenmerk bezitten”, zegt hij. Naast andere kardinale elementen moet het orgaan zorgen voor welvaartspreiding. Dat moet continu aan de orde zijn, vindt het staatshoofd. We hebben de ambitie van welvaart en economische groei. Voegt daar aan bij een sterk verbonden gemeenschap”, zegt Bouterse.

Het tripartiet overleg wordt voorgezeten door Ulrich Arron. Samen met de ministers Ginmardo Kromosoeto en Michael Miskin vertegenwoordigen zij de overheid. De vertegenwoordiging van de werknemersorganisatie bestaat uit Ronald Hooghart, Robby Berenstein en Errol Snijders. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Rahid Doekhi, Narpath Bissumbhar. In de resolutie staat ook de naam van John Krishnadath, namens de VSB.
Advertenties