Wetgeving privacy persoonsgegevens in de maak
12 Mar 2018, 09:22
foto
Paulo Balboni, ICT, privacy en databeschermingsadvocaat, bezig met de presentatie.


Vroeger had je kleine gemeenschappen, iedereen kende iedereen en je informatie was veilig. Diefstal was beperkt tot het stelen van een tafel, een koe of geld. Nu stelen mensen je identiteit. Hiermee doen ze dan andere criminele zaken, en voor je het weet, heb je dan de politie voor je deur. Volgens juridisch beleidsadviseur van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), Anneke Chin-A-Lin, is het daarom van belang dat wetgeving wordt aangepast voor bescherming van diefstal van data of gegevens van een persoon of bedrijf.

Chin-A-Lin legt uit dat de afgelopen periode het digitaliseren van data heeft gezorgd voor positieve ontwikkelingen over de hele wereld. Haast alle activiteiten vinden dagelijks digitaal plaats. Zo ook het uitwisselen van persoonsgegevens en belangrijke data. Echter moet er in Suriname nog wetgeving komen op privacy van persoonsgegevens op internet.

Het ministerie heeft stappen ondernomen om de wetgeving zodanig te maken dat persoonsgegevens digitaal ook beschermd worden. "Met de ontwikkelingen in de technologie, wordt die noodzaak steeds vaker onderkend omdat door die hele globalisatie informatie ook zo sneller moet. Dus ook je identificatie proces moet sneller. In dat kader kun je als land niet achter blijven," zegt Chin-A-Lin. Het ontbreken van wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens kan voor buitenlandse bedrijven die de afwerking van cliëntgegevens willen outsourcen een beperking vormen. Vaak gelden in die landen scherpe regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Innovatie in business is naast nieuwe technologie is ook het aanpassen van processen en wetgeving.

De juridisch adviseur geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeenschap weet dat zij recht heeft op privacy van persoonsgegevens. Echter moet hierin een balans zijn, de overheid zou bijvoorbeeld wel gebruik kunnen maken van gegevens, voor gerechtigde doeleinden. Een makelaar zou niet via het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) over gegevens van een derde persoon kunnen beschikken zonder diens medeweten. Ze geeft aan dat ook de bewustwording bij de gemeenschap moet komen. "Met name in het kader van het elektronisch rechtsverkeer en ook de ICT ontwikkelingen. Juist omdat je weet hoe gemakkelijk het is om informatie te geven of kwijt te raken en te misbruiken. Geef de bevolking aan dat ze niet op alles ja moet klikken".

Paulo Balboni, ICT, privacy en databeschermingsadvocaat, is als consultant is aangetrokken voor dit project. Hij heeft een presentatie gehouden en heeft reeds gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. Balboni geeft aan dat deze wet om twee redenen belangrijk is. Ten eerste gaat het om het beschermen van persoonlijke data voor alle Surinaamse burgers. Dit is volgens hem het allerbelangrijkste doel dat hiermee bereikt word. Door het creëren van regels bij het verwerken van persoonlijke data zijn we ook bezig met het beschermen en het mogelijk maken van digitale economische data op het informatief niveau. Ook e-society en e-government worden met deze wetgeving bevorderd. Een van de dingen waar ik bezorgd over was dat er geen restricties waren in wetgeving voor de politie zegt Balboni. Op initiatief van het ministerie heeft Balboni een lezing over privacy van persoonsgegevens gehouden voor belanghebbenden.

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 01 April
Friday 31 March
Thursday 30 March